Logo deteylinger.nl
Traditioneel wordt de doopoorkonde en de icoon van St Maarten in november overgedragen aan de opvolgende hoofdkerk van de parochie. | Foto: pr
Traditioneel wordt de doopoorkonde en de icoon van St Maarten in november overgedragen aan de opvolgende hoofdkerk van de parochie. | Foto: pr (Foto: pr)
Teylingen

Patroonsfeest met 7 parochiekernen

  Geloof & Religie

regio • Rond de feestdag van Sint-Maarten (11 november), de patroon van de R.K. Parochie in Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen wordt door de zeven parochiekernen het patroonsfeest gevierd. In het weekend van 11 en 12 november wordt het feest gevierd in de Sint Victorkerk in Noordwijk, dat 165 jaar bestaat en een jaar lang hoofdkerk zal zijn van de Parochie Sint-Maarten. De Parochie Sint-Maarten viert dit jaar haar eerste lustrum.

De kinderen openen de festiviteiten op zaterdag 11 november in de Sint Victorkerk met de Sint Maartenviering om 18.30 uur. Aansluitend is er een lampionnenoptocht, waarmee deur aan deur met liedjes het licht gebracht wordt. Zondag 12 november zal om 10.00 uur het voltallige pastorale team voorgaan in de Sint-Maartensviering in de Sint Victorkerk. Het Mannakoor ondersteunt de viering muzikaal met uitbreiding van zangers uit de andere parochiekernen. Op deze ochtend zijn er binnen de andere kerken van de parochie geen vieringen. Na de viering in de kerk wordt het feestelijk samenzijn voortgezet in het Victorhuis met koffie/thee en wat lekkers. Tijdens de viering is er speciale aandacht aan de diaconale rol van de parochie. Ofwel de ondersteuning aan mensen die niet zonder hulp kunnen. Iedereen die de viering bezoekt wordt daarom gevraagd iets bij te dragen aan de offergang die tijdens de viering wordt gehouden. Gedacht wordt aan houdbare levensmiddelen, kledingstukken of een financiële bijdrage. De opbrengst is bestemd voor de Voedselbanken en Kringloopwinkels in Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen

Meer berichten