Logo deteylinger.nl
Foto: R Hartvelt
Voorhout

Start van Actie Kerkbalans

  Geloof & Religie

Voorhout • Net als op ruim honderd andere plaatsen in het land, werd op zaterdag 18 januari in Voorhout de officiële aftrap gegeven aan de landelijke 'Actie Kerkbalans'. Om 12.00 uur luidden de klokken van de rooms-katholieke Bartholomeüskerk en de protestantse Kleine Kerk.

Een grote groep vrijwilligers die deze week de enveloppen bij de leden van de twee geloofsgemeenschappen rond gaan brengen, kwamen in 'de Verdieping' aan de Doctor Aletta Jacobslaan 1 in Voorhout bijeen. De vrijwilligers werden door Peter Boers namens de Kleine en Aad Warmerdam van de parochie Sint Bartholomeus van harte welkom geheten en zij gaven aan de gezamenlijke start door beide kerken als positief te ervaren en een mooie aanvulling op de al bestaande gezamenlijke erediensten en activiteiten zoals de pop-up winkel 'de Paraplu' aan de Herenstraat.

Bijdrage

Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Voor de campagne van 2020 is het thema 'Geef voor je kerk'.

De campagne 'Kerkbalans' loopt van zaterdag 18 januari tot en met zaterdag 1 februari. Meer informatie op www.kerkbalans.nl. Een donatie doen kan ook via NL85 RABO 0373 7311 83 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Voorhout of NL49 RABO 0366 0003 49 t.n.v. Parochie St. Maarten.

Meer berichten