Logo deteylinger.nl
De Matthiaskerk in Warmond.
De Matthiaskerk in Warmond. (Foto: pr.)
Teylingen

Sint Maartenparochie: kerkvieringen online en maximaal 30 personen bij uitvaart

  Geloof & Religie

Teylingen • De consequenties als gevolg van het coronavirus zijn zeer ingrijpend en raken de hele samenleving. De beperkende maatregelen hebben ook zijn weerslag op de activiteiten binnen de katholieke parochie Sint Maarten. Toch gaan de kerkdiensten door, maar wel op internet en via de radio.


Kerkvieringen

  • Alle vieringen in de verschillende kernen van de parochie komen tot en met 13 april te vervallen. Op de zaterdagavonden wordt er vanuit de Matthiaskerk in Warmond om 19.00 uur een vesper viering verzorgd. Op Witte Donderdag is er een viering om 19.00 uur en op Goede Vrijdag wordt om 15.00 de Kruisweg gebeden. De Paaswake zal om 19.00 uur gevierd worden. Alle vieringen zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl. Let wel: het kerkgebouw blijft gesloten en is dus niet toegankelijk voor kerkgangers. 
  • Op ieder zaterdagochtend wordt om 09.00 uur de lauden viering in de Sint Jeroen in Noordwijk gehouden. Te volgen via www.kerkomroep.nl. Let wel: het kerkgebouw blijft gesloten en is dus niet toegankelijk voor kerkgangers. 
  • Daarnaast is bij de KRO/NCRV op NPO 2 elke zondag om 10.00 uur een Eucharistieviering te volgen op NPO 2. 
  • Tot slot: Radio Maria zendt iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.

Radiopraatje pastoor

Pastoor Straathof verzorgt elke zondagmiddag om 12.00 uur op www.kerkomroep.nl vanuit de Sint Jozefkerk in Noordwijkerhout een radiopraatje.

Uitvaartvieringen

In de crisisperiode zullen uitvaarten een zeer sober karakter krijgen en kunnen maximaal 30 naasten de uitvaart bijwonen. Als de corona-crisis voorbij is zullen we collectieve herdenkingsdiensten in iedere parochiekern organiseren om gepaste wijze stil te staan bij het overlijden van onze parochianen.

Ziekenzalving

Helaas is het voorlopig niet mogelijk een ziekenzalving te verzorgen; een ziekenzegen daarentegen is, via de telefoon, wel mogelijk. Belt u hiervoor het secretariaat van de parochiekern.


Palmpasen | palmpaastakken

Op Palmzondag bestaat tussen 11.00 en 11.30 uur bij elke kerk of dagkapel in de parochie de mogelijkheid vooraf gezegende palmpaastakjes op te halen.

Misintenties

Het is mogelijk gebedsintentie te laten aflezen. De opgegeven intenties worden gedurende de vesperviering op zaterdagavond afgelezen. Misintenties zijn weer mogelijk zodra er weer reguliere vieringen zijn in de parochiekern.

Huisbezoek

Speciaal in deze tijd zal er behoefte zijn aan contact met leden van het pastoraal team. Een fysiek bezoek is helaas niet mogelijk, maar een telefonisch contact wel. Een telefoontje naar de pastorie is voldoende om een telefonische afspraak te regelen.

Voor actuele informatie: zie www.parochiesintmaarten.nl

Meer berichten