Logo deteylinger.nl
Familiewapen Schuijl en gevelsteen van Houtlust. | Foto: pr.
Familiewapen Schuijl en gevelsteen van Houtlust. | Foto: pr.
Voorhout

Historische Kring eert Voorhoutse predikant

  Historie

Voorhout • De afbraak van de buitenplaats Houtlust aan de Leidsevaart in Noordwijkerhout is aanleiding voor de beschrijving van een stuk Voorhoutse historie. Het buiten is gebouwd door een kleinzoon van dominee Herman Schuijl, predikant in Voorhout en Noordwijkerhout. De gevelsteen, met daarop afgebeeld drie geknotte vogels, is bewaard gebleven.

In 1591 werd Harman Schuijl de eerste 'echte' predikant van de protestante gemeente in Voorhout. Zijn voorganger was Marten Jansz. Serrey. Serrey was eerder katholiek priester en al dan niet opportunistisch (zijn salaris werd betaald door de Staten van Holland) overging naar de nieuwe leer. In 1591 vond de classis een echte predikant en werd Serrey afgezet.

Dominee Schuijl blijft tot zijn emeritaat in 1614 predikant van Voorhout. Door ook de gemeente in Noordwijkerhout te bedienen steeg zijn salaris van 350 gulden naar 400 gulden per jaar. Hij wordt opgevolgd door zijn schoonzoon Pieter de Carpentier die in dat jaar trouwt met de jongste dochter Anneken Harmans dr Schuijl. Herman Schuijl is predikant in een roerige periode. Het is midden in de tachtigjarige oorlog met Spanje. Maar ook op geloofsgebied is er het nodige aan de hand. Na de calvinisten komen doopsgezinden, arminianen of remonstranten en contraremonstranten die zich moderaten noemen (door de tegenstanders modderaars genoemd) tot ontwikkeling. In de classis Leiden willen vijf predikanten, waaronder dominee Schuijl, de opdracht om de vijf artikelen zoals door de remonstranten opgesteld niet te boven te gaan, niet gehoorzamen. Maar Schuijl blijft zonder al te grote turbulentie tot op zijn 63e predikant in de beide dorpen en gaat in 1614 met emeritaat.

De Historische Kring Voorhout besteedt in de wintereditie van het blad Dwars Op breed aandacht aan deze vroege Voorhoutse predikant.

Meer berichten