Logo deteylinger.nl
Foto: pr.
Voorhout

Aangepast bestuur bij Historische Kring Voorhout

  Historie

Voorhout • Vitale verenigingen zijn van levensbelang voor een dorp. Voorhout prijst zich gelukkig met een groot aantal gezonde verenigingen in haar midden. Maar ook verenigingen moeten zich regelmatig vernieuwen. De Historische Kring Voorhout (HKV) stelt zich ten doel om de geschiedenis van Voorhout in de meest uitgebreide zin te onderzoeken en te bewaren. De HKV heeft een nieuw bestuurslid, twee leden werden herbenoemd.

In april hield de HKV haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in De Verdieping. Daarin meldde de penningmeester dat met ruim 900 leden en zorgvuldig financieel beleid, HKV een gezonde vereniging is. Tegelijkertijd worden er allerlei activiteiten en projecten uitgevoerd die de doelstellingen van de vereniging op langere termijn ondersteunen.

Nieuw secretariaat

Bestuursleden Chris Breeschoten en Rob van der Velde werden door de ALV herbenoemd. Behalve de voorzitter die door de ALV gekozen wordt, worden de taken binnen het bestuur onderling verdeeld. Daarbij kon de voorzitter meedelen dat het secretariaat van de HKV met onmiddellijke ingang door Monique van Buul zal worden ingevuld. De aftredend secretaris, Richard Kuijten, blijft lid van het bestuur en zal waar nodig advies en ondersteuning geven.

Digitalisering foto's

Er wordt momenteel veel werk gestoken in de digitalisering van de foto's, documenten en overige materialen die HKV bezit. Dat is een omvangrijke en langdurige opgave die de komende jaren zal worden uitgevoerd. Daarnaast blijven de bekende onderwerpen zoals braderie, monumentencommissie, Jacoba tochten en niet te vergeten het driemaal jaarlijks verschijnende tijdschrift Dwars Op aandacht en tijd van het bestuur vragen.

Inloop

Met het Kenniscentrum aan de Bonekruidstraat beschikt de HKV over een ruimte waarin, ook samen met andere verenigingen, aandacht besteed is voor de recente en de wat verder in het verleden liggende geschiedenis van Voorhout. Tijden de inloopmomenten op de tweede woensdagmiddag en de laatste zaterdagochtend van de maand is iedereen welkom om kennis te nemen van datgene dat verzameld is en tentoongesteld wordt. Daarbij is er onder meer een keur aan foto's te zien over het Voorhout van vroeger, is er een verzameling bidprentjes en is er een collectie Leidse kranten van vroeger. Momenteel wordt in de tentoonstellingsruimte van het Kenniscentrum een beeld gegeven van de jubilerende muziekvereniging St. Cecilia. Op zaterdag 25 mei is de eerstvolgende inloopochtend.

Meer berichten