Logo deteylinger.nl
Foto: pr.

Nieuwe plannen voor ruïne

  Historie

Teylingen ♦ Is het wenselijk dat er een eerste verdieping, zo mogelijk in combinatie met een uitkijkpunt, in de Donjon van de ruïne van Teylingen komt?

De raadscommissie Welzijn spreekt hierover en over andere kaders op 17 juni om die mee te geven aan de eigenaar van het oude slot, de Stichting Monumenten Bezit, voor mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Nieuwe functies zijn gewenst en nodig om de belevingswaarde van de ruïne te vergroten en om inkomsten te scheppen. Vanuit alle reacties uit de participatie door omwonenden, inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en anderen is er één rode draad te destilleren. Namelijk geen Middeleeuws bouwspektakel of druk congrescentrum met nieuwe bebouwing, maar tuinen rondom de ruïne. 

De ontwikkelingen moet zich niet richten op een grote stroom van internationale toeristen, maar de eigen inwoners, de regio-recreant en de nationale toerist. Die wordt dan een jaarrond toeristisch en cultureel aanbod aangeboden. Dit legt B&W nu de raadscommissie en gemeenteraad voor om te besluiten als kader. Bij de ontwikkeling kan ook het evenemententerrein en het zogenaamde Westerbeek-terrein worden betrokken. Voor het organiseren van evenementen blijven de huidige regels van het bestemmingsplan bestaan. Hierin zijn voorwaarden opgenomen over het aantal evenementen per jaar, de duur van die evenementen en het maximum aantal bezoekers per evenement. Ook zijn uitsluitend evenementen toegestaan die passen bij de cultuurhistorische aard en waarden van de kasteelruïne en streek. Privé-feesten dus niet. Maar horeca wèl, mits deze passend is bij de cultuurhistorische bestemming. De horeca vergroot de aantrekkelijkheid voor een bezoek aan de ruïne en schept mogelijkheden deze rendabel te exploiteren. En tenslotte de voorkeur uit te spreken voor een ontwikkeling van de Donjon met een 1e verdieping, zo mogelijk met uitkijkpunt. Dat maakt een bezoek aan de ruïne interessanter en zorgt dat een breder publiek wordt bereikt. Met een 1e verdieping kan er tevens een ruimte worden gecreëerd die onafhankelijk van de weersomstandigheden aangenaam is om te bezoeken. Na het besluit van de gemeenteraad wordt het verder uitgewerkt en een businesscase opgesteld. Die wordt naar verwachting in december aan de commissie gepresenteerd.

Meer berichten