Logo deteylinger.nl
Foto: pr.

Meer samenwerking tussen historische verenigingen

  Historie

Teylingen • De Historische Kring Voorhout (HKV) heeft met de Stichting Oud Sassenheim (SOS) en het Historisch Genootschap Warmelda een beleidsplan opgesteld voor de komende jaren. Op verzoek van de verantwoordelijk wethouder Van Kempen hebben de historische verengingen van de drie dorpen van Teylingen gekeken waarin ze samen kunnen optrekken.

De wethouder ziet graag gezamenlijke plannen waarvoor de gemeente ook bereid is een budget ter beschikking te stellen. Een werkgroep vanuit de drie verenigingen stelde vast dat de geschiedenis, de aard en de cultuur van de dorpen wezenlijk verschillend is. De verenigingen zelf hebben ook speerpunten in hun huidige activiteiten die voor een belangrijk deel verschillend zijn. Echter de uitgangspunten komen in belangrijke mate overeen. Alle drie onderzoeken ze het verleden van hun dorp, de geschiedenis, de bebouwing en de bewoners. Daarnaast bewaken ze het cultureel erfgoed in de dorpen zowel als in het buitengebied. Ze documenteren en bewaren de fysieke en digitale geschiedkundige materialen. Tenslotte communiceren ze deze lokale historie naar de bevolking, de jeugd in het bijzonder en naar hun leden.

Op basis van deze uitgangspunten zijn de verenigingen overeengekomen om de lesbrieven over de lokale geschiedenis voor leerlingen van groep zeven van de basisscholen te herzien en opnieuw uit te geven. In overleg met de ANWB zullen er bij een groot aantal monumentale panden borden geplaatst worden met de historie ervan. Samenwerking zal gezocht worden in de organisatie van de Open Monumentendagen in september. In samenhang daarmee zal gewerkt worden aan de ontwikkeling van wandel- en fietsroutes langs historische plekken en panden in de gemeente. De Nationale Archeologie dag zal voortaan gemeente breed aandacht krijgen. Tenslotte zal de toekomstige situatie rond de Ruïne van Teylingen mogelijkheden bieden om verdere gezamenlijk activiteiten te ontwikkelen.

Meer berichten