Logo deteylinger.nl
Foto: pr.
Teylingen

Basisscholen voorzien van nieuwe historische lesbrieven

  Historie

Voorhout • Het is erg druk in de hal van het Bestuurscentrum in Voorhout. Een grote groep leerlingen van basisscholen uit Teylingen drentelt hier rond. Leerkrachten en andere belangstellenden staan ook te wachten. In de raadszaal loopt een vergadering uit. Maar kort na half drie kan iedereen naar binnen. De leerlingen voornamelijk op de stoelen die normaal gesproken door de raadsleden bezet worden, de volwassenen op 'de tribune'.

Op woensdag 18 december zijn de herziene en opnieuw gedrukte lesbrieven van de drie kernen overhandigd. Na de fusie in 2006 hebben de drie lokale historische verenigingen lesbrieven gemaakt ten behoeve van de groepen zeven van de basisscholen. In deze lesbrieven wordt de geschiedenis van de betreffende dorpen beschreven. Teylingen is op dat moment weliswaar de nieuwe gemeente maar de drie dorpen hebben een heel eigen geschiedenis en cultuur. Het is zeker de moeite waard om die te behouden en door te geven aan volgende generaties.

Drie versies

In 2007 werden exemplaren van de eerste editie van deze lesbrieven uitgereikt. Sindsdien zijn ze door de leerkrachten gebruikt en nu niet langer voorradig. Het Historische Genootschap Warmelda, Stichting Oud Sassenheim (SOS) en de Historische Kring Voorhout (HKV) hebben daarom besloten de lesbrieven nogmaals uit te geven. De teksten zijn geactualiseerd en de documenten zijn opnieuw vorm gegeven. Er is gekozen voor een kleurrijke manier van opmaken die zal aanspreken bij de doelgroep. Daarbij heeft elk van de drie versies een moderne eigen kleurstelling en inhoud. Ze zijn echter duidelijk herkenbaar als loten aan dezelfde stam. Omdat de gemeente Teylingen het belangrijk vindt dat de geschiedenis van de kernen onderwezen en behouden wordt is besloten om de drukkosten van de lesbrieven voor haar rekening te nemen.

Eerste exemplaar

Bij afwezigheid van de burgemeester heeft wethouder Arno van Kempen de eerste exemplaren aan de aanwezigen uitgereikt. De drie historische verenigen zegden toe dat de voorraad nieuwe lesbrieven binnenkort bij de basisscholen bezorgd zal worden. Daarmee kunnen de leerkrachten opnieuw een aantal jaren aspecten van de geschiedenis aan hun leerlingen meegeven.

Meer berichten