Logo deteylinger.nl
Foto: pr.
Teylingen

Schuur Westerbeek blijft de gemoederen bezig houden

  Historie

Voorhout • In de vergadering van 19 december heeft de gemeenteraad besloten dat de gemeente het scenario kan uitwerken om de schuur van Westerbeek te kopen en te slopen. Dit besluit werd genomen ondanks uitvoerig gedocumenteerde bezwaren van het Cultuur Historisch Genootschap (CHG) Bollenstreek. Ook de Historische Kring Voorhout (HKV) heeft al eerder stappen ondernomen om het karakteristieke pand aan de Teylingerlaan in Voorhout voor de toekomst te behouden.

HKV heeft daarbij een andere weg bewandeld in haar poging om de schuur te handhaven. De bollenschuur is, met medewerking van de gemeente, in 2006 toegevoegd aan de Regionale Collectie Bollenschuren (RCB), de lijst van bollenerfgoed. Ook de andere gemeenten in de Duin- en Bollenstreek hebben hun medewerking verleend aan de realisatie van deze lijst van waardevol bollenerfgoed. Daarmee is dit object niet meteen tot beeldbepalend object verklaard. Gegeven de plaats van dit kenmerkende pand, vrijstaand zichtbaar langs de doorgaande N443, is het echter een parel zowel voor de lokale bevolking als voor de bezoekers van onze streek.

Rapport

In 2017 heeft het bureau Debie en Verkuijl op verzoek van de gemeente Teylingen geadviseerd over de toekomst van de ruïne. In hun rapport is aangegeven dat de verschillende schuren bij de ruïne van Teylingen, Bergman, Westerbeek en de kaasschuur, als serieus te behouden erfgoed moeten worden beschouwd.  De bedoeling is daarom om ze in te passen in het totaalplan voor de ruïne. In de eerste versie van het plan wordt de schuur van Westerbeek zelfs aangeduid als 'statig icoon'. Door de gemeente is destijds ook toegezegd dat dit rapport als basis voor de toekomstplannen zal dienen.

 

Sloop heroverwegen

Omdat plaatsing op de lijst van waardevol bollenerfgoed geen sloopbescherming biedt, heeft de HKV de erfgoedcommissie Teylingen (de erfgoedcommissie HLT) gevraagd om het college van B&W te adviseren deze voorgenomen sloop te heroverwegen.

De wethouder heeft nu toegezegd met de erfgoedcommissie te gaan overleggen. Mede daarom kijkt de HKV met vertrouwen uit naar het resultaat van dit overleg. "De afbraak van het ene iconische pand teneinde de zichtbaarheid van een ander object te verbeteren doet geen recht aan de waarde van dit pand. We moeten ons daarbij realiseren dat hetgeen dat eenmaal is gesloopt, nooit meer terug komt."

Meer berichten