Afbeelding
Foto: pr.

Warmelda verwerft uniek boekje uit 1671

Historie Warmond

Warmond • Het Historisch Genootschap Warmelda werd onlangs de trotse bezitter van het zeer zeldzame boekje uit 1671, vermoedelijk geschreven door de Warmondse remonstrantse predikant Paschier de Fijne.

De volledige titel luidt: Kort, Waerachtigh, en Getrouw Verhael Van het eerste Begin en Opkomen van de Nieuwe Seckte der Propheten ofte Rijnsburgers in het Dorp van Warmont. Anno 1619, en 1620. Beschreven door een Oog-getuyge, die meest overal selve is bij en omtrent geweest. Tot Waerstand 1671.

De titel doet al vermoeden dat het niet zo heel kort is. Om namelijk iets over de collegianten in Warmond te vertellen moet er iets gezegd worden over het geestelijk leven in Warmond in het begin van de zeventiende eeuw. Toen mochten katholieken in Nederland geen eigen kerken meer hebben en behalve de hervormde godsdienst (toen meestal als gereformeerd aangeduid) was eigenlijk geen enkele godsdienst toegestaan.

Oorsprong

Een kerk zonder gebouw, zonder predikant, zonder officiële regels en vooral onder de bepaling dat niemand aan een ander zijn geloofsformulier zou mogen opleggen (wat natuurlijk wel een regel is). Dit was het begin van de vrijzinnige groepering, waarvan de leden aanvankelijk de Vrijsprekers werden genoemd en al snel de naam Collegianten kregen. Al spoedig gingen de Collegianten in Rijnsburg hun jaarvergaderingen houden, waardoor de groep de naam Rijnsburgse Collegianten kreeg. Het is echter ontegenzeggelijk dat deze groepering in Warmond zijn oorsprong heeft gevonden, hetwelk in voormeld Kort en waarachtig verhaal zeer lezenswaardig beschreven is.

De Hekkensluiter

Een prachtige aanwinst voor de bibliotheek van Historisch Genootschap Warmelda. Over zowel remonstranten als Collegianten zal mede aan de hand van onze bibliotheek nog wel het één en ander geschreven worden in de uitgave van Warmelda: De Hekkensluiter.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant