Logo deteylinger.nl
Speelkwartier op het schoolplein van de Antoniusschool.
Speelkwartier op het schoolplein van de Antoniusschool. (Foto: pr.)
Voorhout

Verfrissende Open Monumentendag door Historische Kring Voorhout

  Historie

Voorhout • Staat de Open Monumentendag (OMD) zondag 13 september vanaf 12.00 uur al in de agenda? Op deze dag kan iedereen, groot en klein, jong en oud, met de unieke brochure in de hand de leerzame wandel-, fietstocht maken. De tocht is georganiseerd rondom het landelijke thema van dit jaar ‘Leermo(nu)menten’ waarbij de geldende coronaregels uiteraard in acht worden genomen.

De Historische Kring Voorhout (HKV) heeft een leerzame en inspirerende brochure samengesteld met beeld- en sfeermateriaal van alle (voormalige) Voorhoutse scholen. Van de Antonius via de Agnesschool naar de Andreas. Maar natuurlijk ook van de Boekhorst naar de Achtbaan. Tenslotte en niet te vergeten, van de Boerhaaveschool naar de Regenboog. Of andersom. Meer dan tien auteurs, allen op enig moment verbonden aan één van de genoemde scholen, hebben hun ervaringen op schrift gesteld. In het hart van de brochure staan alle locaties op de kaart vermeld.

Scannen

Deze teksten zijn samen met uniek fotomateriaal, vormgegeven in een prachtige brochure waarin bij elke school een zogenoemde QR-code is opgenomen. Met de mobiele telefoon of de tablet kan de QR-code gescand worden en kunnen bezoekers unieke en nog nooit gepubliceerde (lucht-)foto’s bekijken. De brochure is vanaf 7 september op diverse plekken af te halen en wordt bij alle leden van de HKV thuisbezorgd.

Verfrissing

De tocht kan op elk willekeurig leermo(nu)ment beginnen. In principe loopt de route vanaf de KTS over de Nagelbrug naar de oude Christelijke school aan de Jacoba van Beierenweg. Maak tussen 12.00 en 15.00 uur een tussenstop op het plein van de St. Bartholomeuskerk. Hier is dan een stand van de HKV waar voor iedere deelnemer aan de fiets- of wandeltocht een verfrissing en versterking klaar staat. Zelfs wanneer de tocht niet persoonlijk gemaakt kan worden, kan met de brochure in de hand al lezend, bij wijze van spreken vanuit de ‘luie’ stoel, aan de OMD worden deelgenomen.

De laatste gegevens worden in de week van 7 september gepubliceerd en zullen ook te vinden zijn de website van de Historische Kring Voorhout. Daar zijn dan de brochures van de OMD 2020 en de informatiegids van de Bartholomeuskerk te downloaden. Meer informatie is te vinden op www.hkv-voorhout.nl.

Meer berichten