Logo deteylinger.nl
<p>Ben Zwetsloot en Rob v.d. Velde (beide R.K. kerkbestuur), Aad v.d. Geest, (SOS), Chris Breeschoten (HKV) en Aad Boer (Warmelda)</p>

Ben Zwetsloot en Rob v.d. Velde (beide R.K. kerkbestuur), Aad v.d. Geest, (SOS), Chris Breeschoten (HKV) en Aad Boer (Warmelda)

(Foto: pr.)
Teylingen

Historische verenigingen onthullen eerste informatiebord bij beeldbepalend pand

  Historie

Teylingen • De gezamenlijke historische verenigingen van Teylingen hebben op maandag 26 oktober een eerste informatiebord voor beeldbepalende panden onthuld. Bij de St. Bartholomeuskerk in Voorhout hangt nu een ANWB-informatiebord. In de komende weken worden nog veertien borden in Teylingen geplaatst.

Twee jaar geleden, geïnitieerd door wethouder Arno van Kempen, zijn de Stichting Oud Sassenheim (SOS), het Historisch Genootschap Warmelda en de Historische Kring Voorhout (HKV) een project gestart om de fraaiste panden in de gemeente te voorzien van een bord met een objectbeschrijving. De teksten waarop in hoofdlijnen de geschiedenis en kenmerken van het betreffende gebouw vermeld staan, worden ondersteund door een zogenaamde QR-code. Deze code kan met een smartphone worden gescand waarmee een onderliggende internetpagina geopend wordt met daarin veel details en afbeeldingen van het betreffende pand,

Subsidie

De gemeente Teylingen heeft zich bereid verklaard dit project te ondersteunen vanuit een subsidiepot die bedoeld is voor het communiceren van de geschiedenis van de drie dorpen. De gemeente heeft de intentie uitgesproken dat er drie jaar lang een vijftiental informatieborden per jaar zullen kunnen worden geplaatst en gefinancierd. De ANWB die als producent hierbij betrokken is biedt daarbij een korting van 50 procent op de gangbare kostprijzen. 

15 borden

De drie verenigingen dragen elk jaar gezamenlijk steeds vijftien objecten aan waar een informatiebord, met toestemming van de eigenaar, geplaatst kan worden. Vervolgens wordt een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente. Indien het object een rijks- of gemeentelijk monument betreft is er ook instemming van de Erfgoedcommissie nodig. Daarna kan een opdracht gegeven worden aan de ANWB om de borden te produceren. De historische verenigingen zorgen daarbij voor de benodigde teksten en voor de website waar de QR-code informatie wordt opgeslagen.

Verschillende soorten

De informatieborden hebben verschillende afmetingen waarbij de keuze afhankelijk is van het object en de plaats van bevestiging. Soms is dat direct op het betreffende pand, in sommige gevallen op enige afstand en op een of meerdere palen in de grond. Voor de St. Bartholomeuskerk in Voorhout, waar het eerste bord onthuld werd, is gekozen voor bevestiging op de steunbeer aan de linkerzijde van de toegangsdeuren.

Veertien borden in de komende weken

Naar verwachting zullen in de komende weken de overige veertien borden een plaats krijgen in Warmond, Voorhout en Sassenheim. Daarmee kunnen zowel inwoners als bezoekers zich laten informeren over details van de interessantste en waardevolste gebouwen in de gemeente Teylingen.

Meer berichten