Logo deteylinger.nl
Foto: pr.
Voorhout

Zoektocht naar overblijfselen Huize Boekenburg

  Historie

Voorhout • Bij de eerste meldingen van de plannen voor de wijk Nieuw Boekhorst heeft de Historische Kring Voorhout (HKV) al gevraagd om ruim de tijd te nemen voor archeologisch onderzoek in het geplande bouwgebied. Hier heeft immers in de late middeleeuwen Huize Boekenburg, soms ook Boekhorst genoemd, gestaan. De plek van dit verdwenen versterkte huis of kasteel was aan de Maandagse Watering, die nu nog als Molentocht door de Boekhorstpolder loopt. Ook de Boekhorstmolen, gebouwd nadat bij het graven van de trekvaart dit poldergebied gescheiden werd van de Zwetterpolder, is intussen afgebroken. De HKV wil graag dat eventuele archeologische overblijfselen in kaart gebracht en veilig gesteld worden.

Gemeente Teylingen als wel als de bouwonderneming hebben positief op die wens gereageerd. Nadat in het laatste kwartaal van 2020 het administratieve zoekwerk afgesloten werd, is op maandag 8 maart het eerste veldwerk zichtbaar. Een geofysicus van het bureau Saricon uit Sliedrecht doet momenteel onderzoek op het hele perceel waar het kasteel, de hoeve en de molen gestaan hebben. Daarbij wordt gebruik gemaakt van elektromagnetische inductie. De verschillen in elektrische weerstand van de ondergrond worden fijnmazig in kaart gebracht. Doordat de meetapparatuur verbonden is met een geavanceerd GPS systeem kan na afloop een gedetailleerde kaart gemaakt worden. Die wordt geïnterpreteerd en het resultaat ter beschikking gesteld aan bureau Argo die de onderzoekopdracht gekregen heeft.

Afhankelijk van de resultaten wordt over enkele maanden besloten hoe het vervolg onderzoek eruit zal zien. Dat kunnen proef grondboringen zijn op een specifieke plek, of mogelijk onderzoeksleuven indien er rechtlijnige structuren gevonden worden. De HKV is blij met de tijdige en gedetailleerde aanpak van dit archeologisch onderzoek. Men hoopt dat, indien aanwezig, op deze manier waardevol erfgoed bewaard kan gaan worden.

Meer berichten