Het Voorhouts Kinderkoor bij opnamen voor ‘Kinderen voor Kinderen’. | Foto: pr.
Het Voorhouts Kinderkoor bij opnamen voor ‘Kinderen voor Kinderen’. | Foto: pr. Foto: pr.

Van Voorhouts Kinderkoor tot Singing Stars

Historie Voorhout

Voorhout • Dwars Op, het magazine van de Historische Kring Voorhout (HKV), wordt binnenkort weer bezorgd. Hierin onder meer het verhaal over het ontstaan van het Voorhouts Kinder- en Tienerkoor, de latere Singing Stars. Aanleiding is de uitreiking van de Zilveren Barensteel op 14 juli 2021 aan de oprichtster Marjan Kortekaas- van Blitterswijk.

Marjan Kortekaas woont sinds 1968 in Voorhout en heeft met haar man de juwelierszaak aan de Mgr. Broerestraat. In 1987 gaat ze bij het oecumenische Boerhaavekoor zingen en richt in 1988 zelf een kinderkoor op. Omdat haar eigen dochters op de Boerhaaveschool zitten, werft Marjan daar ook leden en de belangstelling is groot. Er komen 25 kinderen op af en ze vindt in kunstenaar Ed Pijlman een begenadigd pianist. Het repertoire is ‘mooi Nederlands’. Een jaar later komt er een tienerkoor bij. Jaarlijks zijn er uitvoeringen in de Boerhaaveschool, de Kleine Kerk, het parochiehuis en later ook in de KTS.

Hoogtepunt is in februari 1991 de deelname in Brussel aan de finales van de Vara tv-competitie Kinderen voor Kinderen. Prominenten komen er voor naar Voorhout, er worden clips gemaakt, de verplichte en zelf gekozen liedjes alsook de choreografie worden ingestudeerd. De gemeente Voorhout kent een subsidie toe. Met sponsoring van Rabo- en Bondsspaarbank, Noorlander en Van Rooijen samen is dat 6.000 gulden. Met één punt minder eindigt het Voorhouts Kinderkoor als tweede achter een Belgisch koor uit Merksplas. 

Rond 1996 neemt dochter Mieke Kortekaas de tieners over en in 1998 ook de organisatie. In 2006 neemt Marjan afscheid als dirigente bij het kinderkoor. Het Voorhouts Kinderkoor wordt omgedoopt tot de ‘Singing Stars’ en aangevuld met leeftijdsgroepen tussen 4-25 jaar onder leiding van professionele docenten. Marjan blijft er als penningmeester bij betrokken.

Deze en andere verhalen zijn zoals gebruikelijk weer te zien en te lezen tijden het HKV-café op woensdag 13 april. Dan staat om 14.00 uur de deur van het Kenniscentrum aan de Bonekruidstraat weer open. 

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant