Logo deteylinger.nl
| Foto: redactie
| Foto: redactie
Voorhout

Ingezonden: Omwonenden boos over parkeerplaatsen rond bouwplan Herenstraat

  Ingezonden

Ingezonden • "De bewoners van de Prins Bernhardstraat en de Irenestraat in Voorhout zijn boos over het besluit van B&W om voor de nieuwbouw aan de Herenstraat een ontheffing te verlenen van de parkeernorm. Het plan komt negen parkeerplaatsen te kort om aan de eisen te voldoen, maar volgens de ontwikkelaar kan dat 'in theorie' in de omliggende wijk worden opgevangen zonder dat de parkeerdruk voor de omgeving te hoog wordt. Als omwonenden vinden we dat het probleem op deze manier wel erg makkelijk op de buurt wordt afgewenteld.

We staan als buurt zeker positief tegenover een plan om de Herenstraat weer een beetje toonbaarder te maken. Probleem is echter dat de parkeerdruk in de wijk al erg hoog is, nu al worden auto's geparkeerd op plaatsen die daar niet voor bestemd zijn. Huidige beperkt aantal plaatsen worden niet alleen door de eigen buurtbewoners gebruikt maar ook door horecabezoekers en omringende straten welke met hetzelfde problemen kampen. Parkeerdruk is nu al maximaal en wijk staat meer dan vol!

Wat bewoners ook raakt is dat het economisch belang van de ontwikkelaar wordt gesteld boven de leefbaarheid in de wijk. De ontwikkelaar (de Raad Bouw) is vorig jaar met een plan gekomen dat niet voldeed aan de gemeentelijke normen en is teruggestuurd naar de tekentafel. Nu blijkt dat origineel plan zonder enige correctie is goedgekeurd, dit is onacceptabel. Opeens laat gemeente alle geldende bouwvoorschriften vallen. Ook de zinsnede 'in theorie' kunnen de tekort aantal parkeerplaatsen opgevangen worden in de wijk gaat er bij ons niet in. De norm voor nieuwbouwplannen van de gemeente is 1,5 parkeerplek per appartement. Op die manier komt dit plan zelfs 23 plaatsen te kort in plaats van genoemde aantal van 9. In theorie kan het dus ook in een parkeerramp ontaarden!

De buurtbewoners zijn in elk geval van plan om bezwaar/beroep aan te tekenen tegen het plan en de ontheffing. Daarnaast willen ze de gemeenteraad vragen om zich over deze kwestie uit te spreken. 'Er is nog nooit met ons over dit plan gesproken, laat het College daar maar eens mee beginnen."

Kees van Kempen,

Bewoner Prins Bernhardstraat,

Voorhout

Meer berichten