Logo deteylinger.nl
De boerderij van Oostdam is in februari 2016 gesloopt. | Foto: archief/Peter Schipper
De boerderij van Oostdam is in februari 2016 gesloopt. | Foto: archief/Peter Schipper
Voorhout

Ingezonden: 'Ga zorgvuldiger om met historisch erfgoed'

  Ingezonden

Ingezonden • Peter Vlasveld, woonachtig in Voorhout, stuurde de redactie een ingezonden brief over het gemeentelijk monumentenbeleid. Hij roept de gemeenteraad op zorgvuldiger om te gaan met historisch erfgoed. Het CDA heeft al een initiatiefvoorstel gedaan om het beleid te verbeteren. 

"Als geboren en vrijwel geheel getogen in Voorhout, maar inmiddels overtuigd Teylinger doe ik een beroep op de leden van de raad.

Binnenkort zult u in uw functie als lid van de Gemeenteraad van Teylingen worden geconfronteerd met een initiatief om in onze gemeente (veel) zorgvuldiger om te gaan met historisch erfgoed. Al heel veel jaren stoort het mij dat het monumentenbeleid zoals dat in onze gemeente wordt gevoerd (en in de oorspronkelijke gemeenten werd gevoerd) geen enkele garantie biedt op zorg voor en behoud van karakteristieke historische gebouwen.

Plein

Heel veel jaren geleden, toen in de Herenstraat in Voorhout, enkele zeer oude woningen juist voor de Nederlands Hervormde kerk plaats moeten maken voor een nieuwe kosterswoning heb ik er – samen met enkele ander Voorhouters - voor gepleit dat stukje Voorhout onbebouwd te laten, de noodzakelijke nieuwe kosterswoning te bouwen op de kleine (maar voor dat doel heel passende) parkeerplaats vooraan in de Prins Bernhardstraat. Op de plaats van de af te breken woningen een mooi plein aanleggen met mogelijkheden voor een (groter) terras voor Hotel café restaurant Boerhaave, misschien een oude pomp plaatsen en als geweldig resultaat: zicht op het schitterende oude kerkje.

Helaas, vergeefse moeite zo bleek.

Sloop

Niet zo heel veel jaren later moesten ook de nieuw gebouwde woningen 'tegen de vlakte' om plaats te maken voor winkelruimte op de begane grond, een ontmoetingsruimte  en appartementen boven. Opnieuw heb ik contact gezocht en de suggestie (open laten en een mooi plein realiseren) onder de aandacht van de autoriteiten gebracht. Opnieuw als alternatieve locatie op de kleine parkeerplaats gewezen.

Na de sloop van de huizen en voor aanvang van de geplande nieuwbouw, heeft de vrijgekomen ruimte enkele weken of maanden (dat weet ik niet meer precies) voldaan aan wat de initiatiefnemers van het openlaten van die ruimte voor ogen stond. Dat werd met de najaarsfeesten in het betreffende jaar erg duidelijk. In verband met die feestelijkheden breidde Boerhaave zijn terras voor enkele dagen royaal uit. De najaarsfeesten waren dat jaar 'gezegend' met schitterend weer. Heel veel ingezetenen van Voorhout, maar ook oud-Voorhouters die tijdens de najaarsfeesten graag nog een dag naar 'hun dorp' terugkomen, hebben zich in die dagen verbaasd over hoe schitterend dat stukje Voorhout is (en zou moeten blijven).

Het beroep op de autoriteiten bleek ook nu tevergeefs. Er is gebouwd. Een van de mooiste en oudste monumenten van Voorhout is opnieuw zorgvuldig weggestopt.

Boerderij Oostdam

In verband met de aanleg van een turborotonde nabij de Nagelbrug is in een jaar geleden de boerderij Oostdam aan sloop ten prooi gevallen. Dood- en doodzonde, maar ook een gevolg van 'niet aangewezen zijn als monument met een onderhoudsverplichting en toekenning van een onderhoud subsidie'. Dat laatste is in mijn ogen erg belangrijk!

Ondanks dat ik het verdwijnen van deze boerderij nog steeds betreur (en ook vaststel dat slopen om voldoende plaats te maken voor de nieuwe rotonde niet noodzakelijk was) heb ik er wel wat begrip voor. Tientallen jaren van verwaarlozing resulteerden in een voor herstel en her ingebruikneming voor enig doel, zeer kostbare (en daarom onhaalbare) kaart.

Dat in 'één gebaar' daarbij ook het waaghuis nabij die boerderij is gesloopt is iets waarom ik mij tot en met vandaag erg kwaad kan maken. Het allerlaatste waaghuis aan de trekvaart tussen Leiden en Haarlem, met een interessante geschiedenis. Dat had naar mijn mening zeer eenvoudig behouden kunnen blijven en opknappen ervan zou op de kosten van de aanleg van de turborotonde nauwelijks van invloed zijn geweest!

De Historische Kring Voorhout had prima ideeën voor de toekomst van dat waaghuis. Initiatieven van de HKV en van enkele particulieren voor behoud hebben slechts geleid tot enkele dagen uitstel van de sloop. Ik heb mijn frustraties over de sloop destijds in een korte klaagzang verwoord die in bijna alle regionale dag- en weekbladen is gepubliceerd.

Herenstraat

Recent is het voornemen bekend gemaakt om een bouwvergunning te verlenen voor de bouw van winkelruimten en appartementen aan de Herenstraat (nrs. 100 – 116). Op mijn vraag of die vergunning wordt geclausuleerd met handhaving van tenminste de voorgevel van Voorhouts eerste postkantoor, dan wel het integreren van die voorgevel in de te realiseren nieuwbouw, kreeg ik van de gemeente een negatief antwoord. Pogingen daartoe van al veel langer geleden door de HKV bij de projectontwikkelaar, hebben evenmin tot iets positiefs geleid.

Villa Park Rusthoff

In Sassenheim is onder groot en breed gedragen protest een schitterend historisch huisje in het centrum van het winkelgebied tegen de vlakte gegaan om plaats te maken voor nieuwbouw. Eveneens in Sassenheim hangen dreigende donkere wolken boven een historisch villa nabij Park Rusthof. Zo maar enkele voorbeelden. Er zijn er vast nog meer.

Ik schrijf u deze mail in de hoop dat mijn beroep op u om als lid van de Raad een initiatief voor een veel beter monumentenbeleid te steunen niet tevergeefs zal zijn.

Met de Historische Kring Voorhout ben ik van mening dat wie zijn verleden niet eert, zijn toekomst niet 'weerd' is."

Peter N.G. Vlasveld

Beukenrode,

Voorhout

Meer berichten