Logo deteylinger.nl
Foto: Cor de Mooy

Ingezonden: Gevaarlijke spoorwegovergang Herenstraat

  Ingezonden

Ingezonden • De redactie ontving onderstaande ingezonden brief van oud-wethouder B. Joon.

"De gevaarlijke spoorwegovergang in de Herenstraat is al jaren een punt van zorg. De laatste jaren is door het toenemende verkeer van auto's, fietsers en voetgangers, in combinatie met een aanzienlijke toename van het treinverkeer de situatie er niet beter op geworden. Iedereen die dagelijks deze overweg of de aansluitende wegen passeert signaleert levensgevaarlijke situaties, die eigenlijk niet tot de verantwoordelijkheid van betrokken bestuurders gerekend zouden mogen worden.

Natuurlijk, weggebruikers moeten goed opletten maar anderzijds moet de infrastructuur ook zodanig ontworpen zijn, dat aantoonbare levensgevaarlijke risico's worden voorkomen. De huidige situatie zal mogelijk aan de (papieren) eisen voldoen, maar praktisch gesproken blijft het een levensgevaarlijke oversteek.

De verwachting dat de randweg verlichting zal bewerkstelligen is maar gedeeltelijk in de praktijk te verwachten.

Blijft over de vraag aan bestuurders met verantwoordelijkheidsbesef om een definitieve en afdoende ongelijkvloerse oplossing te realiseren.

Eind van de vorige eeuw zijn daar door NS al vingeroefeningen voor gedaan bij de realisering van het NS station Voorhout. Het toentertijd verwachte treinverkeer noopte toen nog niet direct tot ingrijpende maatregelen. Nu er sprake is van een totaal veranderde situatie lijkt verstandig besturen een bittere noodzaak in het licht van de veiligheid voor alle verkeersdeelnemers.

Een hernieuwde discussie daarover met Pro Rail mag niet op voorhand worden afgewimpeld met de (onbewezen) stelling dat de oplossing te kostbaar zou zijn of dat de aangedragen oplossingen afdoende zouden zijn. Iedereen weet dat dat niet het geval is.. Mensenlevens laten zich niet gemakkelijk vertalen in kosten ten slotte. Bij het eerstvolgende ,hopelijk niet dodelijke ongeluk mag niemand wegduiken achter de argumentatie zoals die kennelijk door het College op de vragen van Bart van der Ploeg is gegeven (de Teylinger, 24 januari j.l.).

Besturen betekent toch ook moedig en verstandig de maatschappelijke vraagstukken proberen op te lossen voordat er (wederom) brokken worden gemaakt? Dat mogen wij als burgers van onze betrokken bestuurders verwachten. Wegkijken lost niets op."

Drs. B. Joon,

Oud VVD-wethouder Verkeer van Voorhout

Meer berichten