Logo deteylinger.nl
Foto: pr.

Ingezonden: Onrust rond plan voor noodlokalen bij de Andreasschool

  Ingezonden

Ingezonden • "Ruim vijftig jaar hebben de bewoners rond de Andreasschool in Voorhout aangekeken tegen houtbouw en noodlokalen. Daar kwam een einde aan toen in januari 2015 het nieuwe schoolgebouw in gebruik werd genomen. Met een bouwbudget van 2,5 miljoen euro is er een gebouw met sportveld gerealiseerd wat past in de omgeving en de buurtbewoners blij stemt. Het is een duurzaam gebouw met nul op de energiemeter. Maar er heerst onrust bij de buurtbewoners sinds er een brief van de gemeente is ontvangen met de aankondiging dat er een plan is de school uit te breiden en er op het sportveld twee noodlokalen zullen worden geplaatst.

Vorige week maandag was er op uitnodiging van het college van Teylingen een bijeenkomst om de omwonenden te informeren en te betrekken bij deze tijdelijke uitbreiding.

In Voorhout zijn er acht schoollocaties waarvan er twee, de Andreasschool en de Emmaus, in het zogenaamde oude dorp liggen, de overige zes locaties liggen aan de andere zijde van de spoorbaan. Ondanks de zes schoollocaties elders komen er toch veel leerlingen vanuit die wijken naar de Andreasschool. Het schoolbestuur verwacht de komende jaren meer leerlingen en kiest als oplossing het plaatsen van twee noodlokalen voor een periode van twee tot drie jaar.

De buurtbewoners, op één na, zijn alle tegen. Ze leggen alternatieve oplossingen voor zoals: het uitplaatsen van de B.S.O. en die ruimten als leslokalen in te richten, het plaatsen van de noodlokalen op voormalige Agneshovelocatie (weiland P. v.d. Hulst) en het niet meer aannemen van leerlingen boven de bezettingscapaciteit. De Agneshovelocatie is slechts plusminus 100 meter van de school vandaan en alle nutsvoorzieningen zijn er nog aanwezig. De B.S.O. kan ook gehuisvest worden op deze locatie of in het schoolgebouw aan de Distelweg waar lege huisvestingsvolume is.

Voor het voorstel tot het uitplaatsen van de B.S.O. klonk applaus. Het handhaven van de bezettingscapaciteit moet de moloch worden, vol is vol. Tijdens de bijeenkomst werd door het schoolbestuur medegedeeld dat er een bouwaanvraag wordt voorbereid om op de lage bouwdelen van het gebouw leslokalen te bouwen. Ook daar hebben bewoners bezwaar tegen, het zal daarmee een bouwvolume krijgen dat niet op die plek thuishoort en het belast de wijk met nog meer verkeer van autorijdende ouders.

Het bouwen op het sportterrein is ook niet zonder risico, in de grond ligt een uitgebreid leidingsysteem voor het terugwinnen van energie. Beschadiging aan de leidingen zal het systeem verstoren en herstel zal kostbaar zijn.

Tijdens de bijeenkomst wordt duidelijk dat het beleid van de gemeente gericht is op het afstoten van lege schoollokalen. De gemeente heeft een zorgplicht voor het huisvesten van scholen en stelt daarvoor budget beschikbaar het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van de huisvesting. Maar bouw scholen in een wijk waar de kinderen wonen.

In het verleden heeft de wijk al moeten inleveren, het speelterrein bij het jeugdcentrum De Speleweij is bebouwd en het speeltuintje aan de Vermeerstraat is verwijderd. Nu wordt er opnieuw gepoogd de enige speellocatie in de wijk te minimaliseren."

Ad Deutekom,

Voorhout

Meer berichten