Logo deteylinger.nl
Foto: CC0

Ingezonden: 'Zorgen over antennes op flatdak'

  Ingezonden

Ingezonden • "De bewonerscommissie Kooiflats spreekt haar zorgen uit over de plaatsing van antennes op het dak van Kagerplein Oost en West in Sassenheim. Nu worden het nog 4G antennes, maar wat als het 5G antennes gaan worden?

Doordat er geen wetenschappelijke consensus bestaat en mensen ongerust zijn over de nieuwste technieken en hun toegenomen stralingsbelasting (4G, 4G+, 5G), zijn er al gemeenten die overgaan tot toepassing van het voorzorgsprincipe.

In 2016 zijn in Nederland al diverse gemeenten overgegaan tot handhaving van het voorzorgsbeginsel. De afstand van een zendmast met antennes ten opzichte van bebouwing mag niet kleiner zijn dan 400 meter afstand en de stralingsdichtheid moet minder dan 10 microwatt per vierkante meter zijn. Voor de antennes op Kagerplein is dit niet meer te realiseren, de antennes staan er bijna al.

Bewonerscommissie Kooiflats heeft met Woonstichting Vooruitgang afgesproken dat zodra 4G gaat veranderen naar 5G dat wij dat te horen krijgen. De antennes worden niet zomaar zonder ons in kennis te stellen aangepast voor 5G. Dit wordt in samenspraak vastgelegd op papier met Huurders Belang Teylingen.

Wij gaan dan weer actie ondernemen om dit tegen te gaan."

Lenie Witteman,

Bewonerscommissie Kooiflats Sassenheim

Meer berichten