Logo deteylinger.nl
<p>De Andreasschool.</p>

De Andreasschool.

(Foto: www.sophiascholen.nl)
Voorhout

‘Bezwaar tegen online gesprek over parkeerplaatsen bij nieuwbouw Andreasschool’

  Ingezonden

Ingezonden • “Omwonenden en ouders/verzorgers hebben op 9 oktober een brief ontvangen van Sophia Scholen, Duin- en Bollenstreek. In de brief wordt gevraagd deel te nemen aan een online gesprek over het aanleggen van negen extra parkeerplaatsen in de wijk (Jan Steenlaan, Mauritsstraat, Rembrandtlaan). Omwonenden zijn al sinds 2018 in verweer tegen de uitbreiding van de Andreasschool en hebben dat uitvoering beargumenteerd. De geplande uitbreiding voldoet niet aan de wettelijke voorschriften in het geldende bestemmingsplan waar, voor het aanleggen van extra parkeerplaatsen, al twee keer vanaf is geweken. Nu wordt via een online gesprek, aan de omwonenden gevraagd aan een derde afwijking mee te werken.

Om de volgende redenen maak ik bezwaar tegen deze manier van inspraak:

- Het bestemmingsplan is de onderlegger voor bescherming van de leefomgeving van de burgers en het voornaamste houvast voor de burger om zijn leefomgeving te waarborgen.

- Er is nog geen fiat van de gemeenteraad voor een derde ontheffing van de voorschriften in het bestemmingsplan.

- Door deel te nemen aan het online gesprek, zouden de omwonenden in principe akkoord gaan met extra parkeerplaatsen in de wijk.

- Niet duidelijk is wie en hoeveel personen een brief hebben ontvangen.

- De meeste omwonenden zijn hoogbejaard en niet in het bezit van een computer.

- De brief is verstuurd naar omwonenden en ouders/verzorgers. Ouders en verzorgers zijn niet belanghebbend met parkeeroverlast in de wijk als zij geen omwonende zijn.

- Het onderzoek wordt niet onafhankelijk geleid. 

- Het onderzoek voldoet niet aan het privacybeleid van de overheid, omdat naam, adres en functie moet worden opgegeven.

Om aan de parkeernorm te voldoen zal groen moeten worden vervangen door steen, minder groen is onacceptabel. Volgens de parkeernorm in het bestemmingsplan van0,8 parkeerplaats (p.p.) per klaslokaal en 1,5 p.p. per woning zijn er nu al 59 parkeerplaatsen te weinig in de wijk. Tevens ontbreekt er een “Kiss en Ride zone”, een eis die ook onderdeel is van de parkeernorm voor scholen. 

Overigens valt te overwegen of een investering van 1,5 miljoen euro voor vier klaslokalen een verantwoorde uitgave is in een tijd dat het welzijn van minder bedeelden onder druk staat.”

A.I. Deutekom

Voorhout

Meer berichten