Logo deteylinger.nl
| Foto: pr./Pixabay.com
| Foto: pr./Pixabay.com
Voorhout

Raad van State gaat buurtruzie Cayennehof beslechten

  Juridisch

Voorhout • Over ongeveer zes weken zal de Raad van State een juridisch einde maken aan het geschil over de afsluiting van een doorgang tussen de Cayennehof en de Dillestraat. Maar het is zeer de vraag of daarmee de onenigheid in de buurt ook vermindert. Volgens een van de bewoners is het een zaak met alleen maar verliezers.

Door Adrie van der Wel

Afgelopen week diende bij de Raad het hoger beroep van bewoners van de Cayennehof. Ze vinden dat de gemeente moet optreden tegen de bewoners van de Dillestraat die de doorgang in 2014 afsloten. De gemeente weigert dat, omdat het nooit een officieel pad was.

De grond waarover de doorgang liep, is door de gemeente verkocht aan enkele bewoners van de Cayennehof en de Dillestraat. Die hebben er tuinen aangelegd. Kinderen van de Cayennehof die naar de speelplaats langs de Schoutenlaan willen gaan, moeten nu een flink stuk omlopen via de Dillestraat.

Vluchtweg

Een bewoner van de Cayennehof wijst ook op calamiteiten. Hun doodlopende straat kan nu maar via één weg worden verlaten bij bijvoorbeeld een grote brand. Bij de bouw van woonwijken is het voorgeschreven dat er meerdere vluchtwegen zijn.

Maar dat is voor de Raad van State nu niet de vraag waarover moet worden beslist. De kernvraag is of de doorgang als openbare weg moet worden gezien. Zo ja, dan kan die niet zomaar door de bewoners van de Dillestraat worden afgesloten en had de gemeente moeten ingrijpen.

Officieel of niet

Het staat wel vast dat de doorgang niet als officieel pad op kaarten van de gemeente is aangegeven. Het is ook niet aangelegd, maar eerder ontstaan doordat buurtbewoners deze korte route vaak gebruikten. Maar als de doorgang minstens tien jaar lang als openbaar pad is gebruikt én door de gemeente onderhouden, dan wordt het wel als officieel pad gezien.

Volgens de voorzitter van de Raad zullen de bewoners van de Cayennehof dat moeten bewijzen. Een luchtfoto uit 2004 zal hen niet helpen. Op die foto is de doorgang niet zichtbaar. Ze moeten het doen met verklaringen van buurtbewoners waaruit blijkt dat de doorgang al in 2004 werd gebruikt. Of die verklaringen voor de Raad aannemelijk genoeg zijn, is de vraag.

Eerder geen bezwaar

De gemeente en enkele bewoners van de Dillestraat verwijten de bewoners van de Cayennehof dat ze jaren geleden geen bezwaar maakten toen er een nieuw bestemmingsplan kwam voor het omstreden stuk grond. Dat plan maakte daar een woning mogelijk en die werd niet gewenst door alle buurtgenoten. Toen namen de bewoners van de Dillestraat het voortouw bij het maken van bezwaar. Bewoners van de Cayennehof maakten toen niet zelf bezwaar, maar ondersteunden de Dillestraatbewoners wel. Ze reageren nu woest op het verwijt aan hun adres. Ook de gemeente is de gebeten hond, omdat die hun belangen zou hebben verkwanseld.

Meer berichten