Jesse Torgersen, coördinator tto Rijnlands Lyceum Sassenheim, met twee tto-leerlingen uit de bovenbouw. | Foto: pr.
Jesse Torgersen, coördinator tto Rijnlands Lyceum Sassenheim, met twee tto-leerlingen uit de bovenbouw. | Foto: pr.

Opnieuw certificaat voor TTO Rijnlands Lyceum

Onderwijs Sassenheim

Sassenheim • Rijnlands Lyceum Sassenheim geeft tweetalig onderwijs (tto) op het hoogste niveau. Dit blijkt opnieuw na toekenning van het tto-schoolcertificaat dat de school afgelopen week ontving van het Europees Platform-Nuffic.

"We zijn erg tevreden met dit mooie resultaat," reageert Jesse Torgersen, coördinator van het tweetalig onderwijs op de erkenning. "Sinds schooljaar 2002 – 2003 wordt op onze school tweetalig onderwijs op vwo-niveau gegeven, sinds 2007 zijn we officieel gecertificeerd door het Europees Platform als tto-juniorschool en sinds 2011 als tto-seniorschool. Het Europees Platform bewaakt het niveau en iedere drie jaar komt hun visitatiecommissie ons beoordelen. Dat was vrijdag 17 maart geval en woensdag erna ontvingen we officieel het certificaat. Het sluit aan bij de erkenning 'Excellente School' die het Rijnlands Sassenheim (RLS) vorig jaar kreeg."

Stabiel

"Ons tto-onderwijs kent een stabiel hoge kwaliteit", zegt rector Annechien Verkade. "Wij bieden een sterk programma in zowel de onderbouw als de bovenbouw. Bij de beoordeling is onder meer gekeken naar het niveau waarop de docenten en leerlingen Engels spreken, hoe de algemene prestaties van de leerlingen zijn (examenresultaten moeten voor tto leerlingen hoger zijn dan niet tto-leerlingen) en of een docent niet alleen het vak doceert, maar ook bijdraagt aan taalverwerving. Voor de beoordeling zijn lessen gevolgd, resultaten bekeken en gesprekken gevoerd met leerlingen, ouders en docenten."

Ideale basis

Tweetalig onderwijs heeft twee hoofddoelen. Ten eerste is het doel natuurlijk de taal op zich. Aan het einde van het programma beheersen de leerlingen Engels op een zeer hoog niveau, dit is een ideale basis voor hun vervolgopleiding. Ten tweede richt het onderwijs zich op het meegeven van een Europese en internationaal bewustzijn, een leerling moet gestimuleerd worden een wereldburger te worden. Op beide aspecten heeft het RLS heel hoog gescoord, volgens het Europees platform zijn leerlingen die TTO volgen op het RLS zeer goed voorbereid voor een internationaal georiënteerde vervolgstudie en toekomstige wereldloopbaan.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant