Logo deteylinger.nl
Twee derde jaars leerlingen van het Auris College Leiden zetten samen met de afgevaardigden van de scholen een 'slag' in de goede richting door hun planken in tweeën te slaan. | Foto: pr.
Twee derde jaars leerlingen van het Auris College Leiden zetten samen met de afgevaardigden van de scholen een 'slag' in de goede richting door hun planken in tweeën te slaan. | Foto: pr. (Foto: pr.)

Samenwerking tussen KTS en Auris College Leiden

  Onderwijs

Voorhout • KTS Voorhout en Auris College Leiden hebben dinsdag 19 december de intentieovereenkomst 'De leerling staat centraal' getekend. De samenwerking tussen de scholen geeft de mogelijkheid om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte passend onderwijs te bieden. Deze route sluit aan bij hun ontwikkelperspectief en heeft als doel ze succesvol op te leiden tot een beroepsdiploma.

College Leiden biedt de onderbouw VMBO en Praktijkonderwijs aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en/of slechthorendheid (SH) en leerlingen met een autistische stoornis waarbij communicatieproblemen voorop staan. De KTS Voorhout biedt VMBO basis, kader, Techno-mavo en MBO niveau 2 voor de profielen Horeca en Techniek.

De KTS zal er tijdens deze samenwerking voor zorgen dat leerlingen kennis maken met de beroepsrichtingen op de KTS en hieruit een keuze kunnen maken voor hun vervolgopleiding. De docenten delen hun expertise beroepsgericht onderwijs, BWI, PIE en HBR. Auris deelt de expertise over taalontwikkelingsstoornis (TOS) en slechthorendheid (SH), geeft training aan de docenten en leerlingbegeleiders van de KTS en begeleidt leerlingen met een TOS of SH op de KTS.

Symbolisch

Op beide scholen wordt de psycho fysieke training Rots en Water gegeven. Leerlingen die deze training volgen, sluiten de training af met het doorslaan van een plank waarop ze hun doel geschreven hebben. "We vonden dit een mooi symbolische werkvorm om op deze manier onze samenwerking te verdiepen," aldus de bestuurders van beide scholen.  Twee derde jaars leerlingen van het Auris College Leiden hebben samen met de afgevaardigden van de scholen een 'slag' in de goede richting gezet door hun planken in tweeën te slaan.

Meer berichten