Logo deteylinger.nl
Locatie-directeur Douwe Splinter: 'verbinding zoeken met de bewoners van Oegstgeest'. | Foto Willemien Timmers
Locatie-directeur Douwe Splinter: 'verbinding zoeken met de bewoners van Oegstgeest'. | Foto Willemien Timmers

Kannerschool wil aan Hazenboslaan een nieuw gebouw realiseren

  Onderwijs

'De school loopt erg goed, maar de rek is er uit'

Vanuit de wijde omtrek komen leerlingen met autisme naar Oegstgeest om les te krijgen op de Prof. Dr. Leo Kannerschool voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) aan de Hazenboslaan. Locatie-directeur Douwe Splinter trekt er met zijn team al jaren hard aan om ervoor te zorgen dat alle leerlingen na hun jaren op de Kannerschool uitstromen naar een vervolgopleiding of naar werk. En met succes. "Geen enkele leerling is de afgelopen jaren thuis komen te zitten, en daar zijn wij erg blij mee."

Ondanks eerdere, gematigde voorspellingen zit de school ook het komende leerjaar weer bomvol. "Na de zomer gaan we van start met 300 leerlingen, waarvan 72 eerstejaars", legt Douwe Splinter uit. Dat betekent dat we echt geen enkele plek meer hebben. Voor het eerst in mijn loopbaan als directeur heb ik leerlingen af moeten wijzen. Vreselijk vind ik dat, maar we hebben écht niet meer ruimte. Rooster-technisch past het niet om nog meer klassen te formeren. De rek is er uit."

De school zoekt vaak niet de makkelijkste weg om hun leerlingen op te leiden tot zelfstandigheid. Zo lanceerden zij een tweetal jaar geleden een programma om leerlingen te leren zelfstandig naar school te komen en niet meer afhankelijk te zijn van schoolbusjes. "Dat is het beste voor iedereen. Zeker ook omdat alle leerlingen in hun derde jaar stage moeten lopen. Dan moeten ze zelfstandig kunnen reizen. Zo'n omslag is voor alle partijen wennen, maar het heeft veel goeds gebracht."

Om ervoor te zorgen dat leerlingen zich op allerlei terreinen kunnen ontwikkelen zet de Kannerschool komend seizoen in op het geven van meer muzieklessen. "De eerste klassen krijgen djembé-les, en de tweede- en derdejaars hebben gitaren en keyboards tot hun beschikking. Door een actie van de Lions hebben we nu voldoende instrumenten om deze lessen vorm te geven. Misschien ontstaat er wel een schoolband; dat zou mooi zijn."

Gezond leven

Cursusjaar 2018-2019 zal ook meer gaan focussen op gezond leven. "We zijn al blij met de extra uren die we in sporthal De Cuyl kunnen afnemen, en de zwemlessen in Poelmeer, maar we willen koersen op het worden van een gezonde school, waar ook aandacht is voor goede voeding. Het leuke is dat niet alleen de leerlingen, maar ook alle docenten aan het gezonde programma mee gaan doen."
In diezelfde energie wil de Kannerschool aan de Hazenboslaan ook verduurzamen. "Alle docenten krijgen een eigen mok, die ze telkens opnieuw zullen gebruiken. Ook willen we onze leerlingen aansporen om een eigen drinkfles mee te nemen en zo het afval terug te dringen."

Leren leren

Een ander traject dat dit jaar in gang gezet is, is er één waar Splinter bijzonder trots op is. "In samenwerking met dagbesteding BinnensteBuiten gaan we in Warmond een klaslokaal inrichten dat er net zo uitziet als al onze andere lokalen. Hier kunnen we tieners met autisme opvangen die niet meer naar school gaan. Langzamerhand kunnen deze kinderen tot rust komen, en weer een schoolritme krijgen. Het mooie is dat we hiervoor een leerkracht hebben kunnen aantrekken die niet uit onze eigen formatie komt, maar bekostigd wordt door de samenwerkingsverbanden Duin- en Bollenstreek en Leiden."
In het verlengde hiervan ligt de samenwerking van de Kannerschool met de KTS in Voorhout en het Da Vinci-college in Leiden. "Onze leerlingen krijgen daar op bepaalde dagen van hun eigen leraren les, zodat ze kunnen wennen aan hoe het er op een reguliere school aan toe gaat. We werken er naar toe dat volgend jaar tien procent van onze leerlingen terugstroomt naar het regulier onderwijs."

Huisvesting

Over al deze goede resultaten, en het mooie inspectierapport van de KPC Groep, hangt de schaduw van de verouderde huisvesting, waarin het werk en leerklimaat op sommige plekken (zeker in de dependance) veel te wensen overlaat. "Het is algemeen bekend dat de luchtkwaliteit van de lokalen in de kelder en het bijgebouw zwaar onvoldoende is, en dat we onze leerlingen daar niet meer willen laten verblijven."
De school is al jaren bezig met het zoeken naar of het realiseren van een nieuw onderkomen. En ook al heeft de nieuwe coalitie voorlopig de rem gezet op de uitgaven voor onderwijshuisvesting, toch heeft Splinter er vertrouwen in dat er voor zijn school een oplossing zal komen. "We zijn zelf een plan aan het ontwikkelen voor een nieuwe inrichting van onze huidige locatie en willen dit voorleggen aan de gemeente met de gedachte hen enthousiast te maken. Graag willen we hier aan de Hazenboslaan een nieuwe school realiseren en de verbinding zoeken met de bewoners van Oegstgeest. Te denken valt aan ruimte bieden voor zorgwoningen, sociale woningbouw, een lunchroom, en andere voorzieningen waarin onze leerlingen 'de echte maatschappij' kunnen meemaken. In ons plan zouden we willen samenwerken met onder andere MeerWonen, de SKO en Bergen Muziek. Ook beogen we een échte theaterzaal te creëren die wij overdag als aula kunnen gebruiken." Splinter hoopt van harte dat het nieuwe gemeentebestuur zijn kansen pakt en mee gaat met het plan. "Het is echt een win-win situatie voor alle partijen."


Mocht de gemeenteraad net zo enthousiast worden over de nieuwbouwplannen als de Kannerschool zelf, dan zullen de leerlingen tijdelijk elders moeten worden ondergebracht. "Evengoed komen we ruimte tekort", benadrukt Douwe Splinter, "want een aantal lokalen is echt niet meer bruikbaar."


Even werd met de gedachte gespeeld om tijdelijke containers vlakbij de school neer te zetten. Nu is het schoolbestuur met de gemeente toch elders in de gemeente aan het rondkijken naar alternatieve ruimte.

(Willemien Timmers)

Meer berichten