Logo deteylinger.nl
Proefjes doen tijdens de open dag. | Foto: pr.
Proefjes doen tijdens de open dag. | Foto: pr. (Foto: pr.)

Rijnlands Lyceum begint nieuwe jaar met open dag

  Onderwijs

Sassenheim • Het Rijnlands Lyceum houdt op zaterdag 12 januari van 10.00 tot 13.00 uur een open dag voor aanstaande brugklassers en hun ouders. Ook zijn later in de maand informatieavonden.

Het Rijnlands Lyceum Sassenheim is een school voor mavo, havo, vwo en tweetalig vwo en heeft 1.500 leerlingen. Tijdens de open dag zijn alle aanstaande brugklassers en hun ouders welkom vanaf 10.00 uur. Zij kunnen demonstratielesjes van 15 minuten volgen waarin veel aandacht voor de praktijk zal zijn. Die lessen worden in vijf rondes gegeven. De eerste demonstratieles start om 10.30 uur, de laatste om 12.30 uur. Iedereen kan op eigen initiatief de school ontdekken. Er wordt onder andere informatie gegeven over de afdeling Tweetalig vwo, de leerlijn Sport en de leerlijn Expressie.

Op het podium in de aula is een kunsttentoonstelling, deze loopt door in het kunstcafé. Ook vinden er doorlopende presentaties van verschillende vakken plaats, in lokalen, gangen en mini-leerpleinen. Iedere bezoeker ontvangt een tasje met daarin de brochure van de school. Het programma, met de plattegrond van de school erop, wordt bij de entree uitgedeeld. Ouders en aankomende leerlingen kunnen op deze manier alles over de school te weten komen.


Informatieavond algemeen

Op dinsdag 15 januari begint om 19.30 uur de informatieavond voor groep acht leerlingen en hun ouders. De school is open vanaf 19.00 uur. Voor de pauze gaan leerlingen actief aan de slag, terwijl de ouders in de aula algemene informatie krijgen. Tip voor de leerlingen Sport: trek sportkleding aan. Na de pauze is er gelegenheid om specifieke informatie te krijgen over de brugklas en over de leerlijn Sport en de leerlijn Expressie. Ook is het mogelijk informatie in te winnen over brugklasbegeleiding. In de school staan mentoren en coördinatoren klaar om vragen te beantwoorden.

Tweetalig vwo

De informatieavond over tweetalig vwo is op dinsdag 22 januari om 19.30 uur.  Groep 8 leerlingen en ouders die geïnteresseerd zijn in tweetalig vwo zijn van harte welkom om op deze avond zich te informeren over deze vorm van onderwijs van het Rijnlands Lyceum Sassenheim. De school is vanaf 19.00 uur open voor koffie. Tweetalig onderwijs betekent dat meer dan de helft van de lessen in het Engels wordt gegeven door onze speciaal opgeleide docenten. Hierdoor leren onze leerlingen die taal snel en goed. Daarnaast is er veel aandacht voor internationalisering en Europa. Voor de pauze wordt informatie gegeven, na de pauze kunnen vragen aan een tvwo-panel worden gesteld.

 

Meer berichten