Afbeelding
Foto: CC0/Wikipedia

Basisscholen bereiden zich voor op heropening

Onderwijs Teylingen

Regio • Er is de afgelopen week flink online vergaderd door de docententeams van de basisscholen, nadat premier Rutte bekendmaakte dat het basisonderwijs vanaf 11 mei weer open gaat. Ook in Lisse en Hillegom werd gepuzzeld en gekeken hoe dit het beste vorm kan krijgen, zo blijkt uit een rondgang langs diverse scholen.

Door Ruth Eppink

De 28 basisscholen die onder de Sophia Scholen vallen, hebben allemaal een plan van aanpak gekregen vanuit het college van bestuur. Omar Ramadan, voorzitter van het college van bestuur geeft desgevraagd aan dat per school nog maatwerk mogelijk is. “Vast staat dat iedere leerling vanaf 11 mei tot Pinksteren in ieder geval de helft van de lestijd op school doorbrengt. Hoe dat ingevuld wordt, kan per school verschillen. De aanbeveling is om leerlingen om de dag een hele dag op school te laten zijn, maar alternatieven zoals ochtend- of middagshifts zijn ook toegestaan. Dat hangt helemaal af van de specifieke omstandigheden van een school, zoals de grootte, het aantal leerlingen dat gebruikt maakt van naschoolse opvang et cetera. Wel is dan instemming nodig van de medezeggenschapsraad en moet goed overleg plaatsvinden met de buitenschoolse opvang en andere partners.”

Helft van de lestijd

Ramadan kan zich goed voorstellen dat ouders blij zijn dat hun kroost weer naar school kan, maar benadrukt ook dat het slechts om de helft van de lestijd gaat. “De combinatie thuiswerken en ook je kinderen begeleiden bij het onderwijs op afstand vergt best veel van ouders. Dat is niet afgelopen nu de scholen weer heropenen. Want de helft van de tijd zijn leerlingen nog steeds thuis en verwachten we dat ze huiswerk maken. Daar ligt voor de ouders nog steeds de taak daarin te ondersteunen."

Extra hygiëne

Bij alle Sophia Scholen is gezorgd voor extra hygiënemaatregelen. Er vindt dagelijks tussen de middag een extra schoonmaakronde plaats, waarbij sanitair en andere oppervlakken die kinderen veelvuldig aanraken (deurklinken, trapleuningen, toetsenborden, bureaus en dergelijke) grondig gedesinfecteerd worden. Dit gebeurt ook aan het einde van de dag. Voor de leerlingen en de medewerkers zijn papieren handdoekjes beschikbaar, evenals flacons handalcoholgel met pomp en extra prullenbakken.


Geen ouders op plein of in de school

De precieze regelingen rond het brengen en halen van kinderen kunnen per school verschillen, maar Sophia Scholen houdt in ieder geval vast aan de maatregel dat ouders het schoolgebouw en het schoolplein niet mogen betreden en dat zij zelf goed opletten om voldoende afstand tot elkaar te bewaren. De anderhalvemeterregel geldt niet voor de kinderen onderling. De docent dient wel afstand te bewaren van de leerlingen.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant