Logo deteylinger.nl
Foto: pr.
Teylingen

Scholen weer begonnen

  Onderwijs

Regio • De 28 basisscholen die onder Sophia Scholen vallen, hebben hun deuren op 11 mei weer geopend. Ouders en medewerkers hebben een brief ontvangen waarin de aanpak van de heropening beschreven is. De invulling is per school verschillend, maar vast staat dat iedere leerling vanaf 11 mei tot Pinksteren in ieder geval de helft van de lestijd op school doorbrengt. 

De aanbeveling is om leerlingen om de dag een hele dag op school te laten zijn, maar alternatieven zoals ochtend- of middagshifts zijn ook toegestaan. Omar Ramadan, voorzitter College van Bestuur, geeft aan dat dit afhankelijk is van de specifieke omstandigheden van een school, zoals de grootte, het aantal leerlingen dat gebruikt maakt van naschoolse opvang et cetera. Wel is dan instemming nodig van de medezeggenschapsraad en moet goed overleg plaatsvinden met de buitenschoolse opvang en andere partners.

Thuisonderwijs blijft

Ramadan benadrukt dat het slechts om de helft van de lestijd gaat. “De combinatie thuiswerken en het begeleiden van je kind(eren) bij onderwijs op afstand blijft bestaan. De helft van de tijd zijn leerlingen nog steeds thuis en verwachten we dat ze huiswerk maken.” 

De leerlingen worden voor een zogenaamde vliegende (her)start verwelkomd met een mooie Sophiafrisbee. Een knipoog naar de 1,5 meter maatregel. | Foto: pr.

Meer berichten