Thijs uit groep acht van de Kinderburg bedacht de nieuwe naam van de fusiebasisschool: Het Sterrenwerk.
Thijs uit groep acht van de Kinderburg bedacht de nieuwe naam van de fusiebasisschool: Het Sterrenwerk. Foto: pr.

Het Sterrenwerk nieuwe naam van fusieschool Rank en Kinderburg

Onderwijs Sassenheim

Sassenheim • Basisscholen Kinderburg en Rank in Sassenheim, beide onderdeel van Sophia Scholen, gaan na een intensief fusietraject, op in Kindcentrum Het Sterrenwerk. Hierin werken ze samen met Trias Kinderopvang. 


Thijs uit groep 8 van de Kinderburg heeft de naam Het Sterrenwerk bedacht. Iedereen heeft namen mogen bedenken en van alle ideeën is deze naam gekozen. "Een krachtige naam die verwijst naar vertrouwen en geloof in kinderen. Iedereen is een ster op zijn eigen manier," aldus het bestuur van Sophia Scholen.

Nieuwbouw
In het schooljaar 2020-2021 worden de kinderen en het team nog verdeeld over twee locaties. De onderbouw krijgt les in het huidige gebouw van de Rank aan de Antoniuslaan. Groep 5 tot en met 8 gaan naar de Kinderburg aan de Knorrenburglaan. Daarna verhuist iedereen voor een tijdelijke periode naar de Antoniuslaan. In die periode wordt er een nieuw Kindcentrum gebouwd aan de Knorrenburglaan.

Twee geloven in één school

De nieuwe school moet de twee geloofsovertuigingen Protestants-Christelijk en Rooms-Katholiek samenbrengen.  “De nadruk ligt met name op het naleven van normen en waarden, het zorgen voor elkaar en het vieren van feesten uit beide stromingen”, licht Adelheid Bierman, directeur van Het Sterrenwerk toe. “Daarnaast hebben we uiteraard respect voor andere geloven en rituelen. Kinderen groeien op in een multiculturele samenleving en dat is enorm waardevol.”

Jeelo-methode

Op de nieuwe school gaan ze werken met een gestructureerd en bekend dagritme waarbij de kernvakken taal, lezen en rekenen centraal staan. Daarnaast krijgen creatieve, culturele en sportieve vaardigheden veel aandacht in het thematische aanbod. Er is bijvoorbeeld veel ruimte voor kunst(geschiedenis) en expressie. Tevens worden de kinderen uitgedaagd om de wereld te ontdekken en daaraan een positieve en duurzame bijdrage te leveren. Een bewuste houding ten opzichte van het milieu zal over een aantal jaar ook terug te zien zijn in het nieuwe schoolgebouw, het plein en de gekozen materialen.

Het team van Het Sterrenwerk is ervan overtuigd dat kinderen de wereld ervaren als geheel. Er is daarom gekozen om te gaan werken met de Jeelo methode. Hierin staat ontdekkend en onderzoekend leren centraal. “Kinderen leren verbanden te leggen tussen wat ze leren op school en in de wereld om hen heen”, vertelt Adelheid Bierman, directeur van het Sterrenwerk, enthousiast. Het nieuwe Kindcentrum is de eerste en tot nu toe enige in de Duin- en Bollenstreek die de Jeelo methode toepast.

Uit de krant