Afbeelding
Foto: Femke Vink

Geen zwarte pieten meer tijdens sinterklaasvieringen op basisscholen

Onderwijs Regio

Regio • Sophia Scholen, de grootste aanbieder van primair onderwijs in de Duin- en Bollenstreek stopt met zwarte piet op haar 28 basisscholen. Het bestuur heeft dit besloten na zorgvuldig overleg met de schooldirecteuren, de toezichthouder en de medezeggenschap van ouders en personeel. Ook is afgestemd met andere schoolbesturen en gemeenten in de regio.

Verschillende scholen binnen en buiten de stichting hebben piet al eerder aangepast. Met deze stap zal de sinterklaasviering op veruit de meeste basisscholen in de regio geen zwarte piet meer kennen.

Respect

Sophia Scholen past piet aan met respect voor degenen voor wie deze wijziging niet zou hoeven. Bestuursvoorzitter Omar Ramadan daarover: "Zwarte Piet is bijna nooit kwetsend bedoeld, laat staan racistisch, maar wordt wel zo ervaren, ook in onze regio, ook op onze scholen. We zijn allen opgegroeid met zwarte piet, geven er dus niet op af en weten dat het moeilijk kan zijn om zo’n traditie in je eentje te veranderen. Juist daarom zetten we deze stap met al onze scholen samen."

Overleg

Het College van Bestuur (CvB) heeft haar voorgenomen besluit eerst besproken met de schooldirecteuren. Zij hechten eraan dat deze stap voor alle scholen samen gezet wordt. Er is ook gesproken met de andere basisschoolbestuurders en onderwijswethouders in de Duin- en Bollenstreek. Op veruit de meeste basisscholen in de regio zal het zwarte uiterlijk van piet aangepast worden of is dat al zo. Het CvB heeft haar voornemen voorgelegd aan de Raad van Toezicht, die deze stap verwelkomt. Tenslotte is advies gevraagd aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze vertegenwoordiging van ouders en personeel gaf een positief advies. Na al deze consultaties is het besluit genomen en zijn alle ouders geïnformeerd. Omar Ramadan: "Sophia is niet het eerste schoolbestuur dat nu helemaal afscheid neemt van de zwarte piet. We willen ook niet het laatste bestuur zijn dat dit doet."

Exacte invulling aan de school

Exacte invulling van piet, zoals roetvegen, andere kleuren en kleding, is aan de school. Schooldirecteuren zullen erop toezien dat geen volledig zwart geschminkte piet onderdeel is van de viering. Sinterklaascentrales, teamleden en/of ouders verzorgen vaak de vieringen op scholen. Directeuren informeren hen tijdig over het gewijzigde beleid, zodat daar in hun voorbereiding rekening mee gehouden kan worden.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant