Afbeelding
Foto: pr.

Basisschool Antonius vanaf volgend schooljaar De Avonturier

Onderwijs Voorhout

Voorhout • Vanaf volgend schooljaar heeft rooms-katholieke basisschool de Antonius een nieuwe naam en een nieuwe onderwijsvorm. De school aan de Jacoba van Beierenlaan heet dan De Avonturier en is interconfessioneel, onderwijs dat gebaseerd is op verschillende geloofsovertuigingen.

"De Avonturier wordt een interconfessionele school waar kinderen worden opgeleid tot wereldwijze, kritisch denkende wereldburgers. Samen is hier het sleutelwoord. Samen leren, samen werken, samen beleven, samen vieren én samen groeien," zo laat Sophia Scholen weten. "De bekendmaking van de nieuwe naam sloot hier naadloos op aan. De kinderen werden getrakteerd op een feestelijk spektakel, waarbij een kerkuil de kinderen verraste en de Leerlingenraad vol trots de naam en het nieuwe logo onthulde."

Lees verder onder de foto

Groei en plezier gaan samen 
Basisschool De Avonturier start in 2020-2021. "Het thematisch werken op het gebied van wereldoriëntatie neemt de kinderen mee op ontdekkingsreis en de vreedzame school is een oefenplaats voor het aanleren van sociale vaardigheden en democratisch burgerschap”, vertelt Diana Juffermans, directeur van De Avonturier.  “Vanuit een solide basis gaan wij het avontuur tegemoet. Wij helpen de kinderen hun creativiteit, talent en passie te ontwikkelen, evenals de nieuwsgierigheid naar de wereld en de mensen om hen heen. Kinderen leren er op een positieve en respectvolle manier met elkaar om te gaan. Wereldoriëntatie is het hart van ons onderwijs. Thematisch onderwijs past hierbij. Aandacht voor creativiteit, talent, kunst, cultuur, natuur, muzikaliteit, beweging en ontdekkend leren neemt een centrale plaats in en zorgt voor veel plezier. Plezier geeft kleur en betekenis aan het leven en aan ons onderwijs. Heel belangrijk!”.

Aanleiding ontwikkelingen

De fusie tussen de Sophia Stichting en Stichting PCPO is aanleiding geweest om te kijken naar de vraag en het aanbod van basisonderwijs in de Duin- en Bollenstreek. In samenwerking met de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek en de andere schoolbesturen is subsidie aangevraagd bij OCW om spreidingsplannen op te stellen. Deze subsidie is toegekend en er is per dorp een spreidingsplan opgesteld. Bij het opstellen hiervan is gekeken naar leerlingenstromen, leerlingenprognoses, scholen en gebouwen, mogelijke nieuwbouw en overige ontwikkelingen. Voorhout is hier vanzelfsprekend in meegenomen. Naar aanleiding van dit spreidingsplan is de wens ontstaan om een nieuwe koers uit te zetten voor de scholen in Voorhout-Oost. 

Regenboog locatie Cluster dicht

Eerder maakte Sophia Scholen bekend dat het behoud van De Regenboog - locatie Distelweg - als school met een protestants-christelijke identiteit is hierbij één van de uitgangspunten. De Regenbooglocatie in het clustergebouw van De Antonius/De Avonturier wordt gesloten. De locatie Distelweg blijft dan de hoofdlocatie. Bij de katholieke Emmausschool zijn geen veranderingen. 

Sophia Scholen is ook in Sassenheim met veranderingen binnen het onderwijs bezig. Zo worden basisscholen De Kinderburg en De Rank samengevoegd onder de nieuwe naam, Het Sterrenwerk. 

Uit de krant