Logo deteylinger.nl
Foto: pr
Teylingen

Leerlab Teylingen organiseert bovenschoolse plusklas voor hoogbegaafde leerlingen

  Onderwijs

Teylingen • Een hoog IQ is niet altijd de kortste weg omhoog naar succesvol volwassen worden. Voor de meeste kinderen en hun ouders is het een uitdaging om balans te vinden tussen hoofd en hart. Op de basisschool krijgen hoogvliegers vaak level- of pluswerk. Dat is mooi, maar voorziet vaak niet in specifieke behoeften. Leerlab Teylingen creëert de kans om niet-schoolse vaardigheden te ontwikkelen en het zelfbeeld positief te stimuleren.

Leerlab Teylingen is ontstaan vanuit een gezamenlijk project dat is opgepakt door zes basisschooldirecteuren in Sassenheim en Warmond en het Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek. Zij herkennen de specifieke problematiek van deze kinderen op korte en lange termijn en zien het deelonderwijs met gelijkgestemden als een prachtige ontwikkeling. 

Selectieprofiel
De hoogbegaafde kinderen met specifieke behoeften, uit de groepen 6, 7 en 8, verblijven één dagdeel per week in de zogenaamde bovenschoolse plusklas. Een geschikte locatie is gevonden binnen het Rijnlands Lyceum in Sassenheim. Zij worden op diverse gebieden uitgedaagd in een groep van maximaal veertien kinderen. De basisscholen dragen leerlingen voor die in aanmerking komen op basis van het gezamenlijk bepaalde selectieprofiel.

De klas is voor alle Sassenheimse basisscholen en Warmond: De Springplank, De Overplaats, Het Bolwerk, De Startbaan, Het Sterrenwerk en De Buitenplaats. 

Noodzaak

Sociale ervaringen zijn essentieel voor de opbouw van een goed zelfbeeld. In deze tijd van sociale distantie zijn we ons daar nog meer van bewust. Verbinding, bevestiging en stimulering staan aan de basis van ons welzijn. Als je goed in je vel zit, leer je beter. Helaas is het voor veel hoogbegaafde kinderen niet makkelijk om ontwikkelingsgelijken te vinden en daarmee op hetzelfde hoofd- en hartniveau, allerlei uitdagingen aan te gaan. Veel van deze kinderen ontwikkelen problemen op het gebied van eigenwaarde en zelfbeeld. 

Het project, waarbij de schoolbesturen Sophia Scholen en OBO Duin- en Bollenstreek hand in hand gaan, bevindt zich in de laatste, voorbereidende fase

Meer berichten