Logo deteylinger.nl
<p>Locatiedirecteur Douwe Splinter, leerling Dax Majoor en Rien Timmer (voorzitter College van Bestuur Leo Kanner Onderwijsgroep) bieden de handtekeningen aan het gemeentebestuur van Oegstgeest aan. | </p>

Locatiedirecteur Douwe Splinter, leerling Dax Majoor en Rien Timmer (voorzitter College van Bestuur Leo Kanner Onderwijsgroep) bieden de handtekeningen aan het gemeentebestuur van Oegstgeest aan. |

(Foto: Willemien Timmers)
Regio

Leo Kannerschool roept gemeente Oegstgeest op haast te maken met besluit nieuwbouw

  Onderwijs

Tijdens de digitale gemeenteraadsvergadering van donderdag 29 oktober heeft een delegatie van leerlingen, ouders en medewerkers van de Prof. Dr. Leo Kannerschool aan de Oegstgeester Hazenboslaan een petitie aan de raadsleden en gemeentebestuurders van Oegstgeest aangeboden. Kern van de boodschap: ‘Zoals we nu gehuisvest zijn, kan niet meer. Maak haast met het nemen van een besluit over nieuwbouw voor onze school voor voortgezet speciaal onderwijs’.

Alle partijen zijn het er al jaren over eens: het gebouw aan de Hazenboslaan, dat in 2007 ‘in de haast’ in gebruik werd genomen omdat de afdeling van de Kannerschool voor voortgezet speciaal onderwijs aan de Endegeesterstraatweg uit zijn voegen barstte, is niet meer geschikt voor hun leerlingen, die allemaal een stoornis in het autismespectrum hebben. Ondanks deze eensgezindheid, zijn verhuisplannen nooit concreet geworden.

Het hoofdgebouw van de Leo Kannerschool is zwaar verouderd en kent veel mankementen, en in het bijgebouw aan de Frans Halslaan (de voormalige basisschool Oudenhof-Bokkesprong) is de luchtkwaliteit zo slecht dat de school al eerder (tevergeefs) vroeg of er tijdelijke noodgebouwen naast de school geplaatst mochten worden. “Inmiddels hebben we een doorlopend contract met een loodgieter en leven we in afgeschreven gebouwen”, sprak locatiedirecteur Douwe Splinter.

Al zo’n twaalf jaar loopt de discussie over nieuwbouw, en in de laatste jaren zijn er heel wat plannen de revue gepasseerd. Telkens lukte het evengoed niet om de plannen te concretiseren. Nu het laatste plan, het realiseren van een nieuwe school in de oude Julianaschool aan de Endegeesterstraatweg, deze zomer weer de ijskast in ging vanwege uitgestelde politieke besluitvorming, is voor de Kannerschool de maat vol.

Om de roep om ‘spoed’ kracht bij te zetten, is daarom een petitie opgesteld die door honderden ouders, medewerkers, relaties en sympathisanten van de school werd ondertekend. Gisteren werden deze handtekeningen door leerling Dax Majoor virtueel overhandigd.

“We staan hier met enig ongemak, omdat we weten dat we allemaal hetzelfde willen. Toch vragen we u alles op alles te zetten om de komende maanden concrete besluiten te nemen, zodat vòòr maart 2022 de eerste paal is geslagen voor het gebouw waar wij zo’n verschrikkelijke behoefte aan hebben”, aldus Rien Timmer, voorzitter van het College van Bestuur van de Leo Kanner Onderwijsgroep. “Dat er maar steeds geen besluit over nieuwbouw valt, terwijl iedereen ervan overtuigd is dat deze situatie niet langer zo kan, valt echt niet meer uit te leggen. We roepen raadsleden en bestuurders dan ook op: pak je verantwoordelijkheid en besluit hoe dan ook nu tot nieuwbouw!”

Leerling Dax, die net als veel anderen iedere dag een eind moet fietsen om op ‘zijn’ school te komen, bood daarop de handtekeningen aan het gemeentebestuur aan. “We willen graag vernieuwing zien, want het gebouw is lek, en niet meer fijn om les in te krijgen.”

In de raadsvergadering zegde verantwoordelijk wethouder Matthijs Huizing toe zijn best te doen om met de huidige eigenaar van de Julianaschool, de Oudendal Groep, af te spreken dat het eigendom van dit pand al over gaat naar de gemeente Oegstgeest als het ontwerpbestemmingsplan voor het plangebied ‘De Geesten’ komend voorjaar door de raad wordt vastgesteld. De definitieve vaststelling van het bestemmingsplan zou immers, als er beroep- en bezwaarschriften worden ingediend, nog een aantal jaar op zich kunnen laten wachten. Als de Oudendal Groep met dit voorstel van de wethouder akkoord gaat, zou de eerste paal voor het nieuwe gebouw van de Leo Kannerschool inderdaad voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 de grond in kunnen.

Meer berichten