Afbeelding

Avonturier snelst groeiende basisschool Teylingen én regio

Onderwijs Voorhout

Voorhout Het aantal leerlingen op de nieuwe basisschool de Avonturier is afgelopen jaar met 18 leerlingen gestegen, flink meer dan welke andere basisschool in de gemeente Teylingen. Ook elders in de regio zijn er geen scholen die meer zijn gegroeid dan de school in Voorhout. 


Van de vijf basisscholen in Voorhout zijn afgelopen jaar ook de Andreas (+2) en Emmaüs (+9) gegroeid, maar zo stevig als de toename op de Avonturier is nergens gemeten. De Avonturier is een kleinschalige school die vorig jaar op 1 oktober, de officiële jaarlijkse teldatum, nog 118 leerlingen kende. Afgelopen 1 oktober waren het er 136, een toename van ruim 15 procent.

Vernieuwde school

De school ging tot voor kort door het leven als de Antonius en heeft een rijke historie van bijna 100 jaar. Men heeft echter niet alleen de naam, maar ook het onderwijs vernieuwd. Zo worden de traditionele vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek geïntegreerd en in thema’s aangeboden, waarbij toekomstgerichte vaardigheden een hoofdrol spelen. Dat spreekt veel ouders aan. Ook is er een leerlijn digitale geletterdheid voor de groepen 1 tot en met 8.
In deze Vreedzame school is ‘samen’ het toverwoord. De school is een oefenplaats voor sociale vaardigheden en democratisch burgerschap. De leerlingenraad is hier een mooi voorbeeld van.

De katholieke oorsprong van de school is verbreed naar alle levensbeschouwingen. 

Ook regionaal gezien opmerkelijke groei Avonturier

Een deel van de groei is te verklaren doordat de Regenboog haar dependance in het Clustergebouw, waar ook de Avonturier is gehuisvest, heeft opgeheven. Veruit de meeste leerlingen van die dependance zijn echter naar het hoofdgebouw van de Regenboog aan de Distelweg verhuisd. De groei van de Avonturier komt dan ook vooral door 4-jarigen van wie de ouders voor deze school kozen.

De enorme stijging van leerlingen is niet alleen opmerkelijk in Voorhout, maar ook regionaal. Elders in de gemeente Teylingen is geen andere school zo stevig gegroeid. Zelfs regionaal valt het op. In de Duin- en Bollenstreek is alleen Kindercampus Joseph ook met 18 leerlingen gegroeid. 

Scholen kunnen nog tot eind deze maand correcties aangeven op de officiële 1 oktober telling van de overheid.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant