Afbeelding
Foto: pr.

MQ scan maakt motorisch niveau van kinderen inzichtelijk

Onderwijs Teylingen

Teylingen • Alle scholen binnen de gemeente Teylingen gaan aan de slag met het afnemen van de MQ scan, waarbij de motorische vaardigheid van kinderen in beeld wordt gebracht. Belangrijk, omdat onderzoek inmiddels duidelijk laat zien dat een goed motorisch niveau een cruciaal voorspellende waarde is met betrekking tot de gezondheid. Sophia Scholen, OBO-DB en de Combibrug zoeken de samenwerking op.

De MQ scan wordt twee keer per jaar afgenomen door een vakleerkracht van Sophia Scholen of OBO-DB of door een medewerker van de Combibrug. Op woensdag 16 december zijn de betrokken vakleerkrachten hiervoor getraind. “Wij kijken er enorm naar uit om binnen ons vakgebied deze extra professionaliseringsslag te maken en zo de kinderen nóg beter te begeleiden”, licht Micha Luttik, Coördinator Bewegingsonderwijs bij Sophia Scholen, toe.

Vorderingen zichtbaar op vijf niveaus
“Luttik: Na een volledige scanronde kan de school op kindniveau vorderingen zichtbaar maken en beoordelen of het gewenst is om het beweegaanbod aan te passen. Ook kan waar nodig ondersteuning door externe zorg worden ingezet. Op klas- en schoolniveau wordt bekeken of het huidige beweegaanbod onder schooltijd aansluit bij de beweegbehoefte van de kinderen. Op wijk- en gemeenteniveau is de uitkomst van de MQ Scan een interessante nulmeting voor het uitzetten van vervolgprojecten, zoals Motorische Remedial Teaching of een extra beweegaanbod voor kinderen die nog zoeken naar een juiste sport door middel van GymPlus.”

De kerngroep Vitaliteitsakkoord Teylingen heeft de aanvraag goedgekeurd en bekostigt de MQ Scan.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant