Logo deteylinger.nl
Foto: pr.
Voorhout

De Regenboog heeft eerste coördinator Bewegend leren

  Onderwijs

Voorhout  • Juf Annette Dwarswaard behaalde kort geleden, het diploma Coördinator bewegend leren op school. De Regenboog is daarmee een van de vijf scholen in Nederland die een coördinator bewegend leren in het team heeft. De taak als coördinator is onder meer het informeren en motiveren van de collega’s en het zorgen voor borging van bewegend leren binnen het lesprogramma.

Sinds dit schooljaar is bewegend leren een van de vier pijlers van De Regenboog. Het team ziet een belangrijke meerwaarde in het combineren van bewegen en leren. Onderzoek toont aan dat deze twee activiteiten elkaar kunnen ondersteunen. Bewegen is de basis voor de ontwikkeling van het kind, waardoor kinderen met plezier gaan leren. Bewegend leren wordt ingezet in de onderbouw en de bovenbouw. Een combinatie van bewegen en leren zorgt ervoor dat kinderen zelfverzekerder worden en succeservaringen kunnen opdoen. Bewegend leren stimuleert ook het lerend vermogen van kinderen. 

Klimklas

In de afgelopen jaren is er op De Regenboog al veel aandacht besteed aan bewegend leren. Dit gebeurt onder meer door inzet van De Klimklas. Juf Annette, die al eerder de opleiding Psychomotorisch kindercoach heeft afgerond, begeleidt in de Klimklas kinderen met leeruitdagingen individueel, waarbij bewegen en het aanleren van bewegingspatronen wordt ingezet. Sinds dit schooljaar heeft de Klimklas een vaste plek gekregen binnen de school. In de periode van thuisonderwijs worden tijdens de online lessen ook beweegspelletjes ingezet en zorgen de gymdocenten voor uitdagende activiteiten. De Regenboog is dus volop in beweging.

Meer berichten