Logo deteylinger.nl
De eigenaar van de molenromp van Speelman wil graag meer mogelijkheden om de romp te kunnen exploiteren. | Foto: PR
De eigenaar van de molenromp van Speelman wil graag meer mogelijkheden om de romp te kunnen exploiteren. | Foto: PR
Sassenheim

Wens voor ruimer gebruik molenromp

  Politiek

Sassenheim • De molenromp van Speelman op H. Knoopstraat 1 kan dan wel niet afgebouwd worden tot een volwaardige korenmolen, maar wenst de eigenaar, de stichting ´De molen van Sassenheim´, een aanpassing van het bestemmingsplan. Om zo de mogelijke functies in de romp te verbreden zodat de romp een betere exploitatie verkrijgt.

Door Nico Kuyt

Het huidige bestemmingsplan is ouder dan 10 jaar en moet daarom toch volgens de wet geactualiseerd worden. De afgelopen jaren probeerde de stichting een aanpassing voor elkaar te krijgen zodat de molen volgens een oude afspraak met de gemeente weer compleet opgebouwd kon worden. Die wens ging niet door. In het bestemmingsplan was bij de bouw van de wijk een foutieve maximale hoogte van 9,5 meter opgenomen, de buren kwamen in verzet tegen een afbouw en de gemeenteraad wees uiteindelijk de aanpassing af.

Nu wil de stichting een verruiming van de mogelijke functies om zo de exploitatie te verbeteren. Het gaat daarbij om wonen, kantoor, dienstverlening en maatschappelijke voorzieningen. Als er meer parkeerplaatsen nodig zijn moet de stichting daar een oplossing voor indienen. De aanpassing in het bestemmingsplan wordt in nauw contact met de omwonenden opgepakt, zo geeft B&W aan. Er is op dit moment een voorontwerp van het bestemmingsplan gereed die de procedure gaat doorlopen. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad een definitief besluit over het nieuwe bestemmingsplan en die arena gevuld met volksvertegenwoordigers worden dan alle belangen afgewogen. 

Meer berichten