Logo deteylinger.nl
Er is nog geen uitkomst in het geschil tussen de gemeente en woonbooteigenaren aan de Industriekade. Woonboot op de foto komt niet in het artikel voor. | Foto: pr.
Er is nog geen uitkomst in het geschil tussen de gemeente en woonbooteigenaren aan de Industriekade. Woonboot op de foto komt niet in het artikel voor. | Foto: pr.
Sassenheim

Mediation Industriekade even op pauze

  Politiek

Sassenheim • Het geschil over de verhoging van de huurprijs van de tuintjes bij de woonboten langs de Industriekade is nog niet opgelost. Een mediation die deze maand zou plaatsvinden is afgezegd nadat de raadscommissie Ruimte hier problemen mee had. De gemeenteraad wil namelijk eerst over een aanpassing van het beleid een debat voeren.

Door Nico Kuyt

In 2006 droegen de bewoners de tuintjes over aan de gemeente tegen een lage huurprijs. Maar vanaf 2012 nam de gemeenteraad nieuw beleid aan en moest er sprake zijn van een marktconforme huurprijs. Dit betekende een forse verhoging voor nieuwe bewoners. En zij protesteerden.

Na veel geharrewar wilde wethouder Kees van Velzen deze maand een mediation organiseren zodat de partijen elkaar konden naderen, maar de raadscommissie kon zich er niet in vinden, mede na inspraak van William Slotboom, de eigenaar van Industriekade 27. Hij kwam in de commissie inspreken en wees onder andere op het in zijn ogen niet heldere beleid van de gemeente inzake grondverhuur. Hij kan zich er niet in vinden dat de gemeente een situatie die in 2006 afgesproken is zomaar eenzijdig kan veranderen. Er is sprake van een naar zijn mening buiten proportionele verhoging van de huurprijs en dat belemmert de verkoop van het bezit.

Eerst beleid

In de commissie pleitte onder anderen Fred Koot (D66) voor een eerst kijken naar de bestuurlijke invalshoek in plaats van de nu gehanteerde commerciële insteek. Er moet vooraf gekeken worden welk beleid de gemeente over zulke tuintjes bij arken wil gaan voeren. De politiek moet hierover een uitspraak doen. Als het huidige beleid niet goed is, dan kan de gemeenteraad deze aanpassen. Deze lijn van aanpak kreeg brede steun in de commissie. Bob Keeven (VVD) wees daarnaast op de naar zijn inschatting gebrekkige gevoerde communicatie tussen gemeenten en bewoners. Die moet op een fatsoenlijke manier plaatsvinden. Op haar beurt verlangde Elsbeth Koek (PvdA) van B&W een ordentelijk stuk over de huurprijzen en daarna kan in commissie hierover een debat worden gevoerd.

De wethouder verklaarde met plezier breed te willen kijken naar het gemeentelijke grondbeleid. B&W komt hiertoe in februari met een startnotitie voor een mogelijke herijking naar de gemeenteraad. Tot het inwerking treden van dat nieuwe beleid is de verhoging van de huur bevroren.

Meer berichten