Logo deteylinger.nl
Wethouders en corporaties uit Teylingen, Lisse en Hillegom tekenen een prestatieovereenkomst. | Foto: Arie in 't Veld
Wethouders en corporaties uit Teylingen, Lisse en Hillegom tekenen een prestatieovereenkomst. | Foto: Arie in 't Veld
Politiek

Prestatieafspraken over woningbouw en doorstroming

  Politiek

Teylingen • In de raadzaal van het gemeentehuis in Lisse zijn maandag 12 december de prestatieafspraken ondertekend tussen gemeenten, corporaties en huurdersbelangverenigingen in Hillegom, Lisse en Teylingen (Bollen-3).

De afspraken gaan over het verkleinen van het tekort aan woningen voor lage inkomens, over het bevorderen van doorstroming en duurzaam en veilig wonen, het tegengaan van 'scheef wonen' en over het vergroten van het aantal op ouderen, jongeren en kwetsbare groepen afgestemde woningen. Het gaat om zowel regionale als lokale prestatieafspraken voor de periode 2017 tot en met 2020. De afspraken vinden hun basis in de regionale woonvisie van de drie gemeenten, de lokale woonvisies van Hillegom, Lisse en Teylingen en de biedingen die de corporaties daarop hebben uitgebracht.

Achtergrond

Mensen met een laag- of middeninkomen, statushouders en arbeidsmigranten hebben behoefte aan goedkope en betaalbare huurwoningen, terwijl er juist minder beschikbaar komen. Ouderen, jongeren en kwetsbare groepen willen in de eigen kern kunnen blijven wonen. Gemeenten willen een veilige woonomgeving en behoud van het unieke karakter van de kernen door onder meer een evenwichtige bevolkingsopbouw. Daarbij staat duurzaam wonen hoog in het vaandel: goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee.

Om vorm te geven aan deze behoeften, maakten Hillegom, Lisse en Teylingen, woningcorporaties Stek, Vooruitgang en Warmunda en huurdersorganisaties HBVB, Warmondig en SBS deze prestatieafspraken.

De regionale afspraken gelden voor de periode 2017-2020. De lokale afspraken worden jaarlijks gemaakt met een horizon van twee jaar (nu 2017-2018). 

Meer berichten