Logo deteylinger.nl
Politiek

Vragen aan B&W over onterechte heffingen

  Politiek

Teylingen • Raadslid Joost van Doesburg (PvdA) heeft aan B&W vragen gesteld over het onterecht in rekening brengen van bouwleges voor het behandelen van een aanvraag voor een bouwvergunning. De aanleiding is een artikel dat vorige week in De Volkskrant verscheen.

Door Nico Kuyt

In 2008 is een nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) door het Rijk aangenomen waarin was opgenomen dat vanaf 1 juli 2013 geen bouwleges meer geheven mochten worden als ten tijde van de aanvraag van een bouwplan het bestemmingsplan ouder is dan 10 jaar. Het is een financiële prikkel die gemeenten aanspoort de bestemmingsplannen op tijd te actualiseren. Echter, het blijkt dat Teylingen wel leges heeft geheven. "De PvdA wil alle informatie ontvangen over deze ernstige zaak. De betrouwbaarheid van ons gemeente bestuur loopt ernstige schade op mocht het blijken dat de gemeente willens en wetens de Teylingse inwoners spookfacturen heeft toegestuurd en ze vervolgens bestookt met juridische procedures", scherpt Van Doesburg de snede.

Niet tijdig

Hij heeft schriftelijke vragen aan B&W gesteld, zoals waarom de gemeente de bestemmingsplannen niet bijtijds heeft geüpdatet, want zij wist al in 2008 wanneer deze geactualiseerd moesten zijn en dat er een boete op stond. "Of heeft ook Teylingen, net als andere gemeenten, er maar op gegokt dat burgers het wetsartikel niet kennen", zo vraagt hij zich af. En waarom heeft de gemeente een juridische procedure tegen inwoners gevoerd, terwijl toch met het aanspannen daarvan terughoudender om zou moeten worden gegaan. Waardering spreekt Van Doesburg uit toen hij vernam dat na een rechterlijke uitspraak Teylingen ook aan de overige elf particulieren en bedrijven - in totaal ruim 20.000 euro- de leges terugbetaald heeft die geen juridische procedure hebben aangespannen, maar zijn vraag blijft of alle aanvragers wel volledig gecompenseerd zijn. Hij wil daarom een lijstje van de bestemmingsplannen die sinds de invoering ouder dan 10 jaar waren of misschien nu nog zijn en welke bouwvergunningen zijn aangevraagd onder het regime van deze verouderde bestemmingsplannen.

Uitspraak

Een deel van het antwoord valt te lezen in een B&W-besluit van september dit jaar. In maart deed de rechter uitspraak in een hoger beroep rond de zaak van de mislukte afbouw van de molenromp 'De Speelman' aan de H. Knoopstraat in Sassenheim. De rechter wees erop dat de gemeente in 2014 van de stichting 'De molen van Sassenheim' onterecht leges had geheven vanwege het verouderde bestemmingsplan. B&W besloot daarop in gelijke gevallen eveneens uit te betalen aan hen die niet naar de rechter waren gestapt. Hierover wordt ook bericht in De Volkskrant.

Het totaalbedrag werd destijds geraamd op rond de 45.000 euro, want B&W was er eerder vanuit gegaan dat er weliswaar geen leges konden worden geheven over de toetsing van een bouwplan aan het bestemmingsplan, maar wel voor de overige toetsingen, zoals aan het bouwbesluit, de bouwverordening en de redelijke eisen van welstand. Het bleek een te beperkte uitleg te zijn van een artikel van de wet, ondanks dat de Teylingse huisadvocaat en een second opinion hadden aangegeven dat het standpunt van de gemeente goed verdedigbaar was en wat leidde tot de rechtsgang. In totaal heeft de gemeente in november ruim 20.000 euro terugbetaald aan in totaal twaalf aanvragers.

Meer berichten