Logo deteylinger.nl
Zandslootkade 23 tot en met 27 gaan in de verkoop. De twee buitenste huizen op deze foto horen daar niet bij. | Foto: pr.
Zandslootkade 23 tot en met 27 gaan in de verkoop. De twee buitenste huizen op deze foto horen daar niet bij. | Foto: pr.
Teylingen

Woonstichting Vooruitgang kan woningen afstoten

  Politiek

Teylingen • De gemeente heeft een positieve zienswijze afgegeven van de reeds door Woonstichting Vooruitgang verkochte woning op Jacoba van Beierenweg 51A in Voorhout en de voorgenomen verkoop van van zeven eengezinswoningen in Sassenheim, namelijk Van Heemstratraat 1, Zandslootkade 23 tot en met 27 en Tijloosstraat 2.

Door Nico Kuyt

De al verkochte woning in Voorhout moet alsnog formeel worden goedgekeurd. De woning is destijds als grondpositie aangekocht, maar de gemeente heeft met de woonstichting gekeken naar mogelijke ontwikkelingen op deze locatie in combinatie met het achterliggende terrein. De conclusie was evenwel dat die zeer beperkt waren, waarna Vooruitgang tot verkoop heeft besloten.

Duurdere huurwoningen

Ook de zeven woningen in Sassenheim hebben geen functie meer in de verhuur aan de primaire doelgroep van de woonstichting. De maximale huur voor deze woningen is 1.200 tot 1.300 euro per maand. Het verhuren van dergelijke dure vrije sector huurwoningen behoort niet tot de kerntaak van de corporatie. Ook het 'aftoppen' van de huren tot circa 900 euro, zodat ze bereikbaar worden voor middeninkomens, wordt niet als reëel beschouwd.

Huurders mogen als eerste kopen

De zittende huurders komen als eerste in aanmerking om de woning te kopen. Als een woning vrijkomt, wordt deze verkocht en hierbij geeft Vooruitgang voorrang aan de eigen huurders elders om zo ook een doorstroming te scheppen.

Investeringen

De opbrengsten van de gerealiseerde verkopen worden ingezet voor investeringen in de sociale huursector, zowel in nieuwbouw, als in de bestaande voorraad.

Meer berichten