Logo deteylinger.nl
'Het is niet ondenkbaar dat sommige fietsers tegen de richting in naar Sassenheim fietsen om deze kruising aan de Rijksstraatweg te vermijden.' | Foto: Nico Kuyt
'Het is niet ondenkbaar dat sommige fietsers tegen de richting in naar Sassenheim fietsen om deze kruising aan de Rijksstraatweg te vermijden.' | Foto: Nico Kuyt
Sassenheim

Tegenstrooms fietsen tegengegaan

  Politiek

Sassenheim • Het is niet helemaal te voorkomen dat fietsers het fietspad aan de verkeerde zijde van de Hoofdstraat/Rijksstraatweg nemen, maar enkele aanpassingen kunnen het wel een beetje verhelpen, antwoordt B&W op vragen van enkele bewoners van de wijk.

Door Nico Kuyt

Het tegenstrooms fietsen werd tijdens de eind vorig jaar gehouden wijkmarkt in De Oude Tol aangekaart. Langs de Rijksstraatweg en Hoofdstraat liggen aan beide zijden van de weg éénrichting-fietspaden. Echter, de melders constateerden dat sommige fietsers vanuit Voorhout op de foutieve zijde pedaleren, met name op het fietspad noordwest van de Rijksstraatweg in plaats van zuidoost. Bij kruisingen verwachten automobilisten niet dat fietsers van de andere kant komen en dat levert gevaarlijke situaties op. Misschien valt hier wat aan te doen, zo was het pleit van deze wijkbewoners.

Kruispunt

In een antwoord erkent B&W dat, hoewel over het algemeen de paden juist worden gebruikt, het toch voorkomt dat af en toe tegen de richting in wordt gefietst. Het stoutfietsen gebeurt eigenlijk op alle paden met verkeer in één richting in de gemeente en dat valt nooit helemaal te voorkomen. Vooral niet als fietsers een herkomst en bestemming aan dezelfde kant hebben en een stukje tegen de richting in kunnen fietsen om zo twee keer oversteken te voorkomen. Maar wat hier mogelijk meespeelt is de werking van de verkeerslichten op de kruising Rijksstraatweg-Warmonderweg. Daar staan zeer oude verkeerslichten waar fietsers gemiddeld lang staan te wachten en het voor hen ook niet duidelijk is of ze sowieso groen gaan krijgen.

"Het is niet ondenkbaar dat sommige fietsers tegen de richting in naar Sassenheim fietsen om deze kruising te vermijden. In dat opzicht is het positief dat deze kruising wordt aangepakt (met de aanpassing voor de snelbus, red.). Er komen meer opstelstroken en moderne verkeerslichten. Daardoor verbetert de doorstroming en worden de wachttijden korter. Voor de fietsers worden de zogeheten aftellers aan de masten aangebracht, zodat het voor hen gelijk duidelijk is dat hun aanwezigheid is bemerkt en zij op de tellers kunnen zien hoe lang ze nog moeten wachten", geeft B&W aan.

Pijlen

Aanvullend overweegt B&W om bij het begin van het fietspad bij rotonde van de Oosthoutlaan een pijl op het fietspad te zetten om de rijrichting te benadrukken. Dat zal in het verdere ontwerp van de kruising worden meegenomen, maar B&W moet er wel bij vermelden dat met deze maatregelen de situatie wel wordt verbeterd, maar er nooit helemaal kan worden voorkomen dat af en toe iemand tegen de richting in fietst.

Meer berichten