Raadslid Maarten van Welie (CDA) overhandigt het initiatiefvoorstel aan wethouder Bas Brekelmans (links). | Foto: Nico Kuyt
Raadslid Maarten van Welie (CDA) overhandigt het initiatiefvoorstel aan wethouder Bas Brekelmans (links). | Foto: Nico Kuyt

Roep om aanscherpen beleid gemeentelijke monumenten

Politiek Teylingen

Teylingen • De verpaupering van Villa West End en het verdwijnen van het kleine huisje met de witte gevel aan de Hoofdstraat in Sassenheim en de afbraak van boerderij Oostdam bij de Nagelbrug in Voorhout; het gemeentelijke beleid voor monumenten werkt niet goed, vindt het CDA. De fractie diende in de afgelopen raadscommissie Ruimte een initiatiefvoorstel in om het te verbeteren. De commissie gaat er op 7 februari over spreken.

Door Nico Kuyt

Voorkomen moet worden dat er nog meer historische, monumentale en beeldbepalende panden verloren gaan, zo leest de notitie. Sinds 2013 worden panden met een waardering van 18 punten of hoger aangemerkt als gemeentelijk monument, maar met een waardering van 17 punten, ligt de keus bij de eigenaar van wel of niet. Dit leidde er toe dat in Sassenheim het aantal monumenten met meer dan eenderde is afgenomen en gesloopt is of kan worden.

Invoer van lijst

De notitie stelt nu een aantal aanbevelingen voor, zoals het weer invoeren van een lijst met beeldbepalende panden, zoals destijds in de gemeente Sassenheim bestond. Buiten de monumenten zijn zo karakteristieke objecten alsnog beschermd. Begonnen kan worden om alle panden met 17 punten daarop te zetten. Daarnaast wil de notitie de pot met subsidie voor monumenten substantieel verhogen, samen met het stimuleren en ondersteunen van crowdfunding vanuit de bevolking.

Verwaarlozen

Het moedwillig verwaarlozen moet ook aan banden. Zo dienen de herstelkosten niet langer meegewogen te worden in het bepalen van de puntenwaarde om zo tegen te gaan dat door moedwillige verwaarlozing een pand een dusdanige lage waardering krijgt dat deze als monument wordt geschrapt. En de de handhaving moet beter, bijvoorbeeld door de inzet van een Monumentenwacht. In de Monumentencommissie dienen ook vertegenwoordigers van belangengroepen zitting te krijgen, zoals van de historische verenigingen. De commissie zou voornamelijk moeten bestaan uit inwoners van Teylingen met gevoel voor, en kennis van lokale historie.

Verder vraagt de notitie aandacht voor educatie, promotie en het beter beschermen van allerlei particuliere archieven, zoals van verenigingen, kerken, personen en families, zodat deze niet teloor gaan.

Na de bespreking in de raadscommissie, gaat de gemeenteraad er op maandag 23 februari een besluit over nemen.

Uit de krant