Logo deteylinger.nl
| Foto: pr./Pixabay.com
| Foto: pr./Pixabay.com
Teylingen

Discussie over gang naar rechter door gemeente

  Politiek

Teylingen • Wethouder Bas Brekelmans bekijkt de mogelijkheid om de kosten te vergoeden die de stichting De Molen Van Sassenheim heeft gemaakt in de met succes gevoerde rechtszaak tegen de gemeente.

Door Nico Kuyt

Met succes heeft de stichting het heffen van leges aangevochten bij de rechtbank, maar heeft naar eigen zeggen een kostenpost overgehouden van circa 2400 euro. Vorige week kwam het verhaal op de tafel van de raadscommissie Ruimte nadat Joost van Doesburg (PvdA) hierover vragen had gesteld. Van Doesburg betwijfelde de reden voor de gemeente om na de afwijzende uitspraak van de rechter alsnog in hoger beroep te gaan. De molen is in zijn ogen misbruikt als proefkonijn in een juridisch gevecht waar niet de burger op nummer één stond, maar juridisch eigenbelang. Naar zijn mening verdiende de molen het om een bos bloemen, excuses en geld te krijgen.

Van Doesburg gaf aan in de komende gemeenteraad drie moties in te dienen om de gemeente te dwingen de schade te vergoeden, een onafhankelijke partij te laten kijken naar de juridische opstelling die de gemeente voert tegen haar burgers en de rol van de huisadvocaat hierin en als laatste het protocol tegen het licht te houden van twitterende ambtenaren, die in de zaak zo een mening hebben laten horen die zij niet mochten uiten.

Te goeder trouw

In een antwoord onderstreepte de wethouder dat de gemeente in goede trouw en zorgvuldig had gehandeld. De wetgeving rond de leges bij een bestemmingsplan ouder dan tien jaar was niet duidelijk en op advies is een rechtszaak gevoerd en beroep aangetekend. Het liep anders dan verwacht en de gemeente verloor. De leges zijn vervolgens aan alle veertien indieners van bouwplannen terugbetaald. Het vergoeden van de kosten heeft evenwel een precedentwerking die volgens hem moet worden voorkomen.

Te offensief

Maar het antwoord van de wethouder ontmoette geen tevredenheid in de commissie. Maarten van Welie (CDA) wilde dat de commissie in het algemeen er nog eens over gaat praten. Hij had het gevoel dat de huisadvocaat een te groot budget heeft gekregen. "Zodra er maar een gil is van een inwoner, wordt de volle bak als een offensief ingeschakeld van hier tot aan de keukendeur. Ook de ambtenaren dienen voorzichtiger en terughoudender te worden. Ik heb het gevoel dat veel te makkelijk de advocaat en deurwaarder wordt gestuurd", zo gaf hij aan.

Op zijn beurt meende Fred Koot (D66) dat de kosten aan de stichting wel vergoed konden worden door een hardheidsclausule toe te passen verpakt in een soort subsidieverhaal. De wethouder zegde toe er even naar te gaan kijken en terug te komen of daar mogelijkheden toe zijn.

Meer berichten