Logo deteylinger.nl
De gemeenteraad stemde begin juli in met het voorstel 'huisvesting statushouders', waarin onder andere staat dat de gemeente een aantal woningen aankoopt. Deze woningen worden vervolgens verhuurd. | Foto: archief / Nico Kuyt
De gemeenteraad stemde begin juli in met het voorstel 'huisvesting statushouders', waarin onder andere staat dat de gemeente een aantal woningen aankoopt. Deze woningen worden vervolgens verhuurd. | Foto: archief / Nico Kuyt
Teylingen

'Achterstand in huisvesting statushouders snel inhalen'

  Politiek

Teylingen • De taakstelling van de gemeente Teylingen was om vorig jaar 91 statushouders te huisvesten. Uit cijfers van de Rijksoverheid blijkt dat dat in 2016 niet is gelukt. Voor 38 statushouders waren er geen woningen in Teylingen.

De oorzaak van de achterstand is een combinatie van een tekort aan koopwoningen en tijdelijke onduidelijkheid over de koppeling van statushouders aan een gemeente.

Aankoop vertraagd

Begin juli van vorig jaar stemde de gemeenteraad in met het voorstel 'huisvesting statushouders', waarin een van de oplossingen is om woningen aan te kopen en die voor vijf jaar te verhuren aan statushouders (foto). Dat voorstel werd gedaan nadat eerdere plannen voor onder andere tijdelijke containerwoningen het niet haalden. Naast de aankoop van particuliere woningen, wordt in het aangenomen voorstel ook een beroep gedaan op de woningvoorraad van de corporaties, door doorstroming vrijgekomen woonruimte in de huursector, woonruimte in de Zilverstroom (Sassenheim) en woonruimte in de voormalig kantoorruimte van Warmunda, dat na de fusie met woningcorporatie Stek leeg staat.

De keuze voor de aankoop van woningen, zorgde voor vertraging, laat de gemeente in een reactie weten. "Het inregelen en in werking zetten van de nieuwe beleidslijn kost wel enige tijd. Inmiddels is met de aankoop van de woningen een start gemaakt en zijn de eerste statushouders via dit vernieuwde concept gehuisvest. We verwachten dat in de komende maanden de opgelopen achterstand kan worden weggewerkt. "

Minder toewijzingen

Ook zijn vanaf media 2016 minder statushouders aan gemeenten gekoppeld door de keuze van de Rijksoverheid om gezinshereniging de hoogste prioriteit te geven. Daardoor is de vergunningverlening aan mensen in AZC's vertraagd. "Dat heeft tijdelijk onduidelijkheid gegeven over de vraag of het wel verstandig was om snel woningen aan te kopen, en daarmee ook enkele weken vertraging in de uitvoering."

Te weinig aanbod

Wethouder Bas Brekelmans laat weten hij goede hoop heeft de achterstand dit jaar te kunnen inhalen. "Natuurlijk is het vervelend dat het niet is gelukt om de taakstelling van 2016 ook in dat jaar te realiseren. De keuze om voor de huisvesting vooral particuliere woningen aan te kopen hebben we echter bewust gemaakt om woonclusters van grote aantallen statushouders te voorkomen en in te zetten op een maximale spreiding en goede integratiemogelijkheden. Die keuze heeft echter wel als nadeel dat we voor het tempo van realisatie afhankelijk zijn van het actuele marktaanbod van geschikte woningen. Helaas is er na het raadsbesluit gewoonweg te weinig aanbod beschikbaar gekomen om de complete taakstelling nog in 2016 te halen. Maar ik heb er zeker vertrouwen in dat die achterstand in 2017 kan worden ingehaald. Tot nu toe zijn er al vier woningen aangekocht en in twee daarvan zijn inmiddels ook al statushouders gehuisvest. Bovendien zullen we ook nauwgezet moeten blijven beoordelen of het beoogde aantal van twaalf tot vijftien woningen nog wel nodig is, of dat het naar beneden kan en moet worden bijgesteld als gevolg van de teruglopende taakstelling en het effect van de nareizende gezinsleden."

Toekomst

De gemeente verwacht in 2017 nog 25 statushouders die na komen reizen in het kader van gezinshereniging. Daarnaast heeft Teylingen voor de eerste helft van 2017 een nieuwe taakstelling gekregen voor de huisvesting van 28 mensen. Eerder was dat getal nog 49. Of daarom alle genoemde locaties uit het voorstel 'huisvesting statushouders' ook nog nodig zijn, is nog maar af te wachten.

Meer berichten