Logo deteylinger.nl
Villa West End blijft de gemoederen bezig houden. | Foto: archief
Villa West End blijft de gemoederen bezig houden. | Foto: archief
Teylingen

'Monumentenbeleid verwordt tot sloopbeleid'

  Politiek

Sassenheim • De raadscommissie Ruimte gaat op dinsdag 7 februari opiniërend spreken over het initiatiefvoorstel van het CDA om het gemeentelijk monumentenbeleid te verbeteren en zo het slopen of verpauperen van de panden te voorkomen.

Door Nico Kuyt

In de afgelopen raad werd het initiatiefvoorstel officieel ingediend en nam Alfred Pop namens de Cultuur Historische Verenigingen HKV (Voorhout), SOS (Sassenheim) en Warmelda (Warmond) via de inspraakmicrofoon alvast een voorschot op de opiniërende bespreking. Pop noemde het een ´helder verhaal´, waarin het gemeentelijk monumentenbeleid van de afgelopen jaren is geanalyseerd en waarin duidelijke aanbevelingen worden gedaan. Het initiatief is een uitgangspunt voor de opzet van de nieuwe gemeentelijke Erfgoedverordening. Die moet nu snel tot stand komen om nog meer onheil voor de lokale monumenten te voorkomen. De cultuurhistorische verenigingen hopen dat de andere fracties de voorstellen zullen ondersteunen.

Villa Rusthoff

Het huidige beleid maakt volgens Pop meer kapot dan lief is. Zo wees hij naar het laatste slachtoffer, de Villa Rusthoff die, ondanks dat deze in goede staat verkeert, tegen de vlakte gaat. "Het bestaat niet dat u destijds bij het aanpassen van het monumentenbeleid dat zo heeft bedoeld. Zo verwordt het monumentenbeleid tot sloopbeleid. Dat kan nooit de inhoud en bedoeling van monumentenbeleid zijn.... Er zijn honderden verontruste berichten op Facebook geplaatst. Alsof de eigen woning is geraakt. Alleen u, als raad, kunt dit soort zaken keren door begrijpelijke en uitvoerbare regels op te stellen die recht doen aan het grote belang van het cultureel erfgoed in onze gemeenschap en zorgen dat dit zoveel mogelijk in stand blijft voor volgende generaties", aldus Pop, die verder nog vroeg om eigenaren van rijks- en gemeentelijke monumenten meer ruimte te geven om andere plannen met hun pand te realiseren door een verruiming van de bestemmingsmogelijkheden van de panden.

Lezer Peter Vlasveld uit Voorhout stuurde een ingezonden brief over het gemeentelijk monumentenbeleid.

Meer berichten