Logo deteylinger.nl
| Afbeelding: gemeente Teylingen
| Afbeelding: gemeente Teylingen
Warmond

Merenwijk wil behoud van rust in Kagerzoom

  Politiek

Warmond • Michel Vorenhout van de Wijkvereniging Merenwijk en André Mom van de VVE Karpers en Forellen hebben vorige week in de gemeenteraad zich uitgesproken tegen intensieve recreatie in de Veerpolder, zoals de skeelerbaan, en het behoud van groen, rust en ruimte in de Kagerzoom. Zij spraken in naar aanleiding van het concept Gebiedsvisie Veerpolder dat als een ingekomen stuk op de agenda stond.

Door Nico Kuyt

De sport en ontspanning die nu al aanwezig is, zorgt voor regelmatige overlast voor direct omwonenden en staat op gespannen voet met de natuurwaarden in het Kagerzoomgebied, zo stelde Vorenhout. Licht, geluid en verkeer laten zich niet inperken door een grens op een kaart. De gemeente krijgt er een stevige verkeerskundige opgave bij, die niet afgewenteld mag worden op de buren. Hij wees daarbij op de komst van de skeelerbaan op het terrein van de Warmondse IJsclub. H

et blijkt nu dat de club geen vergunning nodig heeft voor de aanleg. "Het is voor ons een teken dat uw goede nabuurschap blijkbaar geen daadwerkelijke inspraak toelaat. Bij goede nabuurschap hoort niet dat we aan de voorkant lijken mee te praten, terwijl aan de achterkant allerlei plannen vrij baan krijgen. De inwoners van de Merenwijk roepen u daarom op om de ontwikkeling van de Veerpolder niet los te zien van de behoefte aan rust en ruimte in de Kagerzoom", aldus Vorenhout en onderstreepte het belang van inspraak bij een integrale visie op het hele gebied.

Asfalt

Ook Mom wees naar de skeelerbaan. De Teylingse gemeenteraad heeft volgens hem de voorwaarde gesteld dat een vergunning zou moeten aangevraagd waarbij eventuele overlast gewogen kan worden. Dat er nu geen nodig is, is een tussentijdse verandering van de spelregels die de raad passeert en betrokken burgers buiten spel zet. Volgens Mom een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet en een reden dat het vertrouwen in de politiek steeds meer verdwijnt. Hij vroeg de gemeente alternatieve locaties te overwegen voor de professionele skeelerbaan. De landijsbaan is volgens de gebiedsvisie een onderdeel van de groene buffer en daarin past het asfalteren en het plaatsen van reclameborden niet, zo gaf hij aan.

Meer berichten