Logo deteylinger.nl
Tijdens een schorsing voeren de fracties overleg over de moties. | Foto: Nico Kuyt
Tijdens een schorsing voeren de fracties overleg over de moties. | Foto: Nico Kuyt
Teylingen

Gesprek over vergoeden juridische kosten voor stichting Molen van Sassenheim

  Politiek

Sassenheim • B&W gaat met de stichting 'De Molen van Sassenheim' in gesprek over een mogelijke vergoeding van de juridische kosten die de stichting heeft gemaakt in de gevoerde rechtszaak tegen de onterecht betaalde leges.

Door Nico Kuyt

De fractie van PvdA en Trilokaal hadden in de gemeenteraad een motie ingediend om op de een of andere manier de kosten te laten vergoeden. De stichting claimt dat het bedrag tot rond de 2400 euro is opgelopen. Na de toezegging van B&W voor de gesprekken en later het resultaat terug te rapporteren aan de raad, kwam de motie niet meer in stemmen, maar werd door de indieners aangehouden.

Onafhankelijke partij

Een twee motie van PvdA en Trilokaal kwam wel in stemming. Deze vroeg naar het doen van een onderzoek door de rekenkamercommissie naar de mening en ervaring van Teylingers die te maken hebben gekregen met de inzet van externe juristen door de gemeente. En tevens het beleid door een onafhankelijk partij te laten evalueren van de starten van juridische procedures en de inzet van de huisadvocaat. Volgens de PvdA voelen de burgers zich opgejaagd door het wapengekletter van ambtenaren en juristen en dat komt naar de mening van Trilokaal als heel bedreigend over. Bij de juridische procedure voor de molen was terughoudendheid op z'n plaats geweest, vond de ChristenUnie.

Goed gesprek

Maar burgemeester Carla Breuer gaf aan dat de gemeente altijd probeert te voorkomen om voor een rechter te moeten staan en zal eerst door een goed gesprek tot een oplossingen pogen te komen. Maar vaak kiest de burger zelf om te procederen. De gemeente moet dan haar belang zo goed mogelijk verwoorden en bij onvoldoende kennis de huisadvocaat inhuren. De gemeente voert overigens maar heel weinig zaken, en nog minder wordt in beroep gegaan, zo stipte zij aan. Bij stemming bleek dat uiteindelijk alleen de indieners en de ChristenUnie de motie steunden. De overige fracties vonden het overbodig.

Een motie van het CDA, om als gemeente in de communicatie met inwoners zeer terughoudend te zijn in het gebruik maken van juridische bijstand en waar nodig een redelijk oog te hebben voor (financiële) genoegdoening van de betrokken inwoner, werd door deze fractie weer ingetrokken.

Meer berichten