Logo deteylinger.nl
Woordvoerder André Mom kwam namens de bewoners inspreken en herhaalde voor de commissie nog maar eens de bezwaren. | Foto: Nico Kuyt
Woordvoerder André Mom kwam namens de bewoners inspreken en herhaalde voor de commissie nog maar eens de bezwaren. | Foto: Nico Kuyt
Warmond

Geprek moet bezwaren tegen skeelerbaan wegnemen

  Politiek

Warmond • B&W, de Warmondse IJsclub en de bewoners van de Merenwijk gaan om de tafel om te kijken of de bezwaren tegen de komst van de skeelerbaan op de Warmondse ijsbaan minnelijk kunnen worden geschikt. Dat maakte wethouder Bas Brekelmans maandag bekend in de commissie Welzijn.

Door Nico Kuyt

De bewoners hadden bezwaren ingediend tegen het verlenen van een vergunning voor de aanleg van de skeelerbaan, maar er ontstond enige verwarring. Er was een foutje geslopen in de procedure. De ijsclub diende een aanvraag in, maar na een tijd bleek dat er helemaal geen vergunning nodig was. "Het bestemmingsplan staat de skeelerbaan toe. Het is geen ecologische zone, maar heeft de bestemming sportgebied. Als je een hoog bouwwerk wil neerzetten, dan is wel een vergunning nodig, maar voor de skeelerbaan hoeft het niet", maakte de wethouder helder. Intussen hadden de bewoners echter al de bezwaren ingediend. Zij zien in de skeelerbaan een aantasting van hun woongenot, zoals geluid, licht, parkeeroverlast en verkeersdrukte. En tevens een aantasting van het groene karakter van het gebied door asfaltering en reclameborden. Zij vragen de gemeente een alternatieve locatie voor de skeelerbaan te zoeken.

Nabuurschap

Om de onduidelijkheid op te helderen zette de fractie van Trilokaal de kwestie op de agenda van de raadscommissie. Daar onderstreepten de fracties het belang van een goed nabuurschap. Enthousiast heeft de gemeenteraad destijds het burgerinitiatief voor de skeelerbaan omarmd en het zou zonde zijn als het gaat verzanden in lange juridische procedures. Een roep klonk om het overleg met de bezwaarmakers aan te gaan, want hier moet uit te komen zijn door technische oplossingen en het maken van afspraken. Brekelmans meldde dat de gesprekken gevoerd gaan worden. "Wij willen de skeelerbaan graag realiseren en gaan er nog steeds voor. Maar wij willen ook goede nabuur zijn. Wij gaan in gesprek en kijken de overlast te kunnen beperken en de zorgen weg te nemen. En hopelijk de buren zover te krijgen dat een hele juridische procedure niet nodig is. Ik heb het vertrouwen dat wij eruit gaan komen", aldus de wethouder.

Meer berichten