Logo deteylinger.nl
Yvonne van der Hulst en Bas Brekelmans ondertekenen de overeenkomst. | Foto: pr.
Yvonne van der Hulst en Bas Brekelmans ondertekenen de overeenkomst. | Foto: pr.
Voorhout

Gemeente koopt grond voor aanleg Noordelijke Randweg

  Politiek

Voorhout • De gemeente Teylingen en bouwbedrijf G.J. van der Hulst B.V. zijn tot overeenstemming gekomen over de verkoop van gronden die nodig zijn voor de aanleg van de Noordelijke Randweg in Voorhout. Ook is er overeenstemming over de verhuur van gronden aan de gemeente, om ze te gebruiken als werkterrein voor de aanleg van de randweg.

De Noordelijke Randweg vormt een nieuwe verbinding voor autoverkeer ten noordwesten van Voorhout. De randweg sluit met een onderdoorgang onder de spoorlijn aan op de provinciale weg N444 en op de Bollendreef, de ontsluitingsweg van de nieuwbouwwijk Hooghkamer. De strook aangrenzend aan de Haarlemmertrekvaart is in provinciaal beleid aangewezen als ecologische verbindingszone. Met de ligging van de Noordelijke Randweg is hiermee rekening gehouden.

Bereikbaarheid

Bouwbedrijf Van der Hulst heeft gronden in eigendom aan beide zijden van de spoorlijn, op de plek waar de onderdoorgang onder het spoor wordt gebouwd. Van der Hulst is ook één van de ontwikkelende partijen in de nieuwe wijk Hooghkamer in Voorhout. Directeur Yvonne van der Hulst: "Wij zijn blij met de overeenkomst. Het verbeteren van de bereikbaarheid van Voorhout is belangrijk, ook voor de nieuwe wijk Hooghkamer".

Bouwtijd van twee jaar

Wethouder Bas Brekelmans deelt die mening: "Met de aankoop van deze gronden komt de aanleg van de Noordelijke Randweg weer een grote stap dichterbij. We zijn blij met de overeenkomst, zowel met de aankoop als de tijdelijke huur. De bouwtijd voor de randweg, inclusief de onderdoorgang bedraagt circa twee jaar. In die periode is het belangrijk dat we over voldoende werkterrein kunnen beschikken, dus we zijn blij dat we hier nu goede afspraken over hebben gemaakt."

Aankoop van meer percelen

De gemeente is nog met enkele grondeigenaren in het gebied in overleg over de aankoop van percelen. Het bestemmingsplan Noordelijke Randweg Voorhout is inmiddels onherroepelijk geworden. De planning is dat in de loop van 2018 met de aanleg van de randweg wordt begonnen.

Meer berichten