Logo deteylinger.nl
 | Foto: pr.
| Foto: pr. (Foto: pr.pixabay)
Teylingen

Aanpassen bestemmingsplan windmolens Akzo niet naar provincie

  Politiek

Sassenheim • Een grote meerderheid van de raadscommissie Ruimte wil het aanpassen van het bestemmingsplan zelf in handen houden. Het gaat om de plaatsing van twee windturbines van elk 3 megawatt (MW) bij AkzoNobel.

Door Nico Kuyt

De procedure is dat Akzo de aanvraag voor een vergunning bij de provincie indient. Is het een windpark van meer dan 5 MW, dan is de provincie bevoegd de herziening van het bestemmingsplan door middel van een inpassingsplan uit te voeren. Maar de provincie moet volgens de wet wel eerst aan de gemeente vragen of die de aanpassing zelf wil uitvoeren. De kosten zijn dan wel voor de gemeente.

In de commissie, waar niemand een uitgesproken voorstander van de komst van de masten bleek, hield wethouder Arno van Kempen nog een ander 'aanmerkelijk' risico voor, want de kans is groot dat als niet naar de wens is aangepast, de provincie het terzijde schuift en alsnog een inpassingsplan maakt.

Weinig macht

Dat zwaard van Damocles bracht Pieter Janssen (ChristenUnie) ertoe over om het maar aan de provincie over te laten: "De gemeente kan wel zeggen om het zelf te doen, maar Zuid-Holland kan het gewoon overnemen". Ook voor Joost van Doesburg (PvdA) kon je als gemeente wel heel stoer en trots doen, maar je hebt weinig macht tegenover de provincie. In zijn ogen was een beter pad dat burgers van onderop hun stem laten horen wat hun wensen en bezwaren zijn. "Neem het van ons over, jullie kunnen het veel beter, want wij zijn compleet machteloos", zo spoorde hij de gevulde publieke tribune aan. Als aanzet had de PvdA een petitie gestart. Evenwel koos hij ervoor om de aanpassing toch in handen van de gemeente te houden. Dat wilden ook de overige fracties. Bob Keeven (VVD) meende dat de gemeente zo minimaal iets kan doen voor de omwonenden, alhoewel de provincie het kan ombuigen, want het is een schijnkeuze tussen de twee. Lobbyen leek voor hem de beste weg. Ook Fred Koot (D66) dacht zo. Het zelf aanpassen geeft iedereen, inwoners en raadsleden, de gelegenheid om hun zegje te doen. Bert van Leeuwen (CDA) bleek teleurgesteld over Akzo. Er zijn diverse alternatieven voor de masten en waarom die op eigen terrein zetten? Ze konden ook wel in zee komen. En eveneens vond Dion Piket (Trilokaal) dat "die dingen hier niet thuishoren". Er zijn best alternatieven waar niemand last van heeft. Ook Van Kempen onderstreepte dat het zelf aanpassen de meeste invloed biedt, maar moest deze wel relativeren vanwege de bevoegdheden van de provincie.

De keuze gaat als een bespreekpunt naar de gemeenteraad van 1 juni voor een besluit, want de ChristenUnie had een afwijkende mening. Dat is na de door Akzo georganiseerde informatiemarkt, gisteravond (dinsdag 16 mei, red.) gehouden voor inwoners en belangstellenden. Vervolgens is er voor hen op 7 juni een gespreksavond met B&W en raadsleden voeren.

Meer berichten